Varning för aerosoler!
Hem TEKNIK Varning för aerosoler!

Varning för aerosoler!

Publicerat av: Redaktionen

Minimera infektionsrisken i klassrummet och på arbetsplatsen: Conrad erbjuder stöd och råd om vad du ska tänka på inför köp av mobila luftfilter i pandemitider.

Vi vet sedan tidigare att vår koncentrationsförmåga ökar i en miljö med frisk luft och hög syrehalt.

I coronatider har det blivit en vana att vädra ofta, framför allt för att minimera risken för infektioner. Med tanke på den överhängande risken för en fjärde våg av smitta och att sommaren går mot sitt slut blir det allt viktigare att, med hjälp av luftfilter, se till att inomhusluften är så ren som möjligt. Det gäller inte bara i skolor och förskolor, utan även för att skydda kunder och anställda på kontor, i matsalar, väntrum och receptioner. Conrad är en pålitlig partner som snabbt, enkelt och med ett heltäckande sortiment hjälper dig att hitta allt du behöver inom teknik. På Conrad Sourcing Plaform finns ett brett utbud av mobila lösningar för luftrening och kontroll av inomhusklimat. Men hur fungerar luftrenare egentligen? Vad ska du tänka på när du använder dem? Vad är skillnaden mellan luftrenare och luftfuktare? Vilka enheter rekommenderas för att minska risken för smitta med coronavirus?

Luftrenare – jämförelse
Det finns ett stort utbud av luftrenare av olika slag. Alla klarar att rena luften från föroreningar och pollen. Tack vare specialfilter kan de moderna enheterna även filtrera bort virus, bakterier och oönskad lukt från luften. Alla modeller klarar emellertid inte att filtrera bort virushaltiga partiklar. Detta kräver enheter med HEPA-klass H13 eller H14. Indelningen i HEPA-klasser (”High Efficiency Particulate Air”) ger information om hur små luftpartiklarna som filtreras bort kan vara. Tumregeln är: ju högre siffra, desto högre verkningsgrad har respektive filter. Luften desinficeras med hjälp av UV-C-strålning – en process som dödar både bakterier och virus.

Rumsstorleken är avgörande
Ett avgörande kriterium att tänka på när du ska köpa en mobil luftrenare är vilken storlek på rum den ska klara att rena luften i. Om rummet är för stort hjälper det inte att köpa den dyraste enheten, det kommer ändå inte att fungera. För att uppnå effektiv luftrening blir det nödvändigt att skaffa flera enheter. Placeringen i rummet är också avgörande för att filtret ska kunna fungera effektivt. Den maximala prestandan för rening gäller volym, (som anges i m³/timme), vilket inte ska förväxlas med rummets yta (som anges i m²). Denna siffra talar om hur mycket luft som kan renas på en timme. Det är viktigt att tänka på att mobila luftrenare inte tillför frisk luft och att de därför inte ersätter behovet av ventilation och regelbunden vädring av slutna rum i pandemitider. Luftrenare som kan filtrera bort och döda virus i luften vi andas in är emellertid ett viktigt tillskott till arbetet med att minska risken för smittspridning.

Var uppmärksam på ljudnivån
Luftrenarens ljuddnivå är viktig att tänka på, speciellt i rum där medarbetare eller elever har extra stort behov av att kunna koncentrera sig. Skillnaderna mellan enheterna är mycket stor när det gäller ljudnivån och därför rekommenderar vi att du jämför dem noga. När du kommit fram till ett välgrundat beslut baserat på dessa huvudkriterier kan du därefter även ta ställning till hur du värderar tekniska funktioner som automatisk avstängning, en lättläst bildskärm med information om behov av filterbyten, färgsignal som indikerar luftkvaliteten eller inställningsmöjligheter för enhetens automatiska lägen.

Skillnad jämfört med luftfuktare
Varning för aerosoler!Luftfuktareleder rummets luft genom en inbyggd vattentank, fuktar luften och filtrerar bort partiklar under processen. Eftersom luftfuktare i första hand fokuserar på att öka luftfuktigheten, och filtrering av partiklar i vattnet sker som en naturlig del av processen, är det bara större partiklar som pollen och damm som kan filtreras bort med denna metod. Enheterna är främst avsedda att användas i samband med allergier. De skyddar inte mot virus och bakterier.

Men när behövs då bättre ventilation eller vädring?

CO2-mätare varnar för syrefattig luft
CO2-mätare visar information om luftkvaliteten. Vanligtvis mäter enheterna CO2-halten, luftfuktigheten och temperaturen. Om ett visst gränsvärde överskrids indikerar enheterna med en optisk eller akustisk varningssignal om det är nödvändigt att ventilera rummet för att minska aerosolbelastningen. Det finns flera olika enhetstyper, till exempel koldioxidmätare i bordsmodell, enheter med dataloggerfunktion eller internetanslutna luftkvalitetsmätare. Alla enhetstyper har den stora fördelen att de tydligt indikerar när kvaliteten på inomhusluften försämras eller innebär risker för hälsan. De bidrar därför aktivt till det förebyggande arbetet mot pandemin och hjälper dig att skydda dig själv, kolleger, elever och lärare mot att smittas av covid-19.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>