​Botkyrka Kommun är ny kompetenspartner till SETT

SETT är Skandinaviens största mässa och konferens om det moderna och innovativa lärandet.

​Botkyrka Kommun är ny kompetenspartner till SETT 1
Martin Gråfors och Henrik Einemo från Botkyrka Kommun förläser på SETT under temat Digitalisering möjliggör världsmedborgarskap .

I år välkomnar SETT Botkyrka kommun som ny kompetenspartner.

Att vara kompetenspartner till SETT handlar om att aktivt medverka med innehåll och erfarenheter kring skolans utveckling och dela med sig av dessa till kollegor ute i landet. Som ett led i detta deltar Botkyrka i programmet med bland annat följande föreläsningar;

Digitalisering möjliggör världsmedborgarskap

I en tid då förändringshastigheten med digital teknik går fort med ökad robotisering och digitalisering av vår vardag. Då de flesta av oss kan få allt vi enskilt önskar oss – Vad blir då utbildningens roll?

Välkommen till ett seminarium och en spaning om hur vi använder våra verktyg för att ge våra unga världsmedborgare ett livslångt lärande.
Föreläsare, Martin Gråfors, pedagogisk samordnare
Moderator, Henrik Einemo, digitaliseringssamordnare

Future ready – lära för samtid och framtid

I juni 2017 antog Botkyrkas utbildningsnämnd en ”Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld”. Emanuel Ksiazkiewicz, utbildningsnämndens ordförande i Botkyrka kommun, talar om, syftet med att ta fram strategin och reflekterar kring lärande och skolans roll i en digital samtid och framtid.

– Det här är vårt första år som kompetenspartner på SETT och det känns både roligt och spännande, säger Mikael Caiman Larsson, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.  I Botkyrka är vi övertygade om att de ställningstaganden vi gjort kring digitalisering gynnar våra barn och elever i deras utforskande och lärande. Vi tänker att Botkyrkas långsiktiga satsning rustar våra elever, både här och nu och i en framtid, för de utmaningar de möter som medborgare, bla genom studier och arbetsliv, då den digitala kompetensen blir alltmer central och självklar i de flesta sammanhang. Lärande i en digital värld och i en fungerande kontext främjar både goda resultat och kan medföra kompensatoriska effekter till stöd för lärande och utveckling.

Hela programmet finns här www.settdagarna.se