​En klass på Hortlax skola går över till fjärrundervisning

På grund av det ansträngda bemanningsläget på Hortlax skola och för att minska smittspridning, kommer klass 8b att tillfälligt ställa om till fjärrundervisning måndag 30 november – onsdag 2 december.

​En klass på Hortlax skola går över till fjärrundervisning 1Information om omställningen har gått ut till vårdnadshavarna. Eleverna ska koppla upp sig med sin dator via Teams, enligt ordinarie schema mot undervisande lärare och lektion. Lärarna informerar eleverna om hur fjärrundervisning fungerar och läraren för närvarokontroll vid lektionerna.

Tillfällig skolmatsal för att minska trängsel

Beläggningen i Hortlax skolas matsal är mycket hög och trots de åtgärder som är gjorda för att glesa ut under måltiderna har skolan gjort bedömningen att det inte räcker. En tillfällig matsal öppnas därför i foajén till Hortlax simhall. Beslutet gäller i första hand terminen ut men kan förlängas om det krävs.