3-årigt projekt- Hur blir elevernas kunskapsutveckling när lärare tränas till att utföra evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum?
Hem FORSKNING 3-årigt projekt. Hur påverkas elevernas kunskapsutveckling när alla lärare tränas till att utföra evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum?

3-årigt projekt. Hur påverkas elevernas kunskapsutveckling när alla lärare tränas till att utföra evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum?

Publicerat av: Redaktionen

Under tre år kommer lärare, skolledare och nyckelpersoner i tre kommuner att fokusera på evidensbaserad skicklig undervisning i alla klassrum.

Med andra ord undervisning som forskning över tid har visat leder till studiero, motivation, lärande och måluppfyllelse.

Inom ramen för projektet ”Undervisningsskicklighet i praktiken” (USiP) kommer alla lärare att få stöd genom strukturerade lektionsbesök med efterföljande didaktiska samtal. Projektet som nu planeras är ett samarbete mellan BRAVOLesson, Skolkompaniet/Fibbla Kompetens, Prof. Sir George Berwick, England samt Linköpings Universitet.
3-årigt projekt- Hur blir elevernas kunskapsutveckling när lärare tränas till att utföra evidensbaserad skicklig undervisning i varje klassrum?Utvecklingen av undervisningens kvalitet, elevernas kunskapsutveckling, elevernas uppfattning om trygghet och studiero samt lärarnas uppfattning om arbetsglädje/-belastning kommer att följas upp innan, under och efter projektet genom en effektmätning som följs av Linköpings Universitet.

Tre mindre kommuner eller organisationer med vardera cirka 100 lärare kommer att ingå i urvalet. Det kommer att vara kommuner som under flera år har haft utmaningar kring sviktande måluppfyllelse mätt med gymnasiebehörighet och meritvärden. De variabler som kommer att följas upp innan, under och efter projektet är elevernas kunskapsutveckling, undervisningens kvalitet, elevernas uppfattning om trygghet och studiero samt lärarnas uppfattning om arbetsglädje och arbetsbelastning. Rektorer och nyckelpersoner kommer att utbildas och handledas för att utveckla undervisningen tillsammans med lärarna. Skolkompaniet/Fibbla kompetens med lång erfarenhet av lektionsobservationer och skolutveckling kommer att ansvara för handledningen.

– Elever, lärare och skol-Sverige har, kanske utan att de själva visste om det, längtat efter ett projekt som detta. Ett projekt som fokuserar på konkreta och relevanta aspekter av betydelse för dem som leder undervisning och de som följer densamma, eleverna. Ett ambitiöst försök att målmedvetet, uthålligt och långsiktigt påverka och bidra till systematiskt förbättringsarbete i skolan, säger Marcus Samuelsson, Biträdande professor i pedagogik vid Linköpings Universitet som kommer att följa projektet från planering till slutrapport.

– I am pleased to support this project as it will add to our knowledge of how schools can improve by maximising the quality of their pedagogy. This will not only benefit students in Sweden but this new knowledge will be shared across the globe. An interesting dimension of the project is the use of the new evidence based observation form which has emerged from pioneering work by Skolkompaniet/Fibbla Kompetens/BRAVOLesson. I see this as a significant innovation for Swedish education, säger Prof. Sir George Berwick, en av hjärnorna bakom Londons skolors turn-around på 2000-talet och rådgivare i liknande projekt i andra länder. Professor Berwick är rådgivare inför och under projektet.

Intresserade skolchefer är välkomna att höra av sig till Mats Rosenkvist på BRAVOLesson som är initiativtagare till projektet.

Det genomförs 100 miljoner lektioner på Sveriges skolor varje läsår. Per lärare blir det mer än 700 lektioner. Alla är överens om det som forskning visat: det är hur lärarna leder undervisningen som avgör skolans kvalitet och resultat. Undervisningen är den enskilt viktigaste faktor, som skolan kan påverka, som har störst effekt på elevernas lärande. Vi vet från både internationell forskning och från Skolforskningsinstitutet att det krävs observationer, analys och reflektion för att utveckla undervisning.

En viktig faktor som förbättrar arbetet med att se, prata om och utveckla evidensbaserat skicklig undervisning är det nya observationsunderlaget Undervisningsskicklighet i praktiken. Det baseras på mer än 1800 genomförda lektionsobservationer på svenska skolor sedan 2017. Observationsunderlaget innehåller iakttagbara läraraktiviteter som beskriver exempel på vad lärare konkret gör i klassrummet som leder till lärande. Det är indelat i 10 dimensioner av undervisning som forskning gång efter gång har visat leder till ökat lärande. Detta observationsunderlag kommer att vara en gemensam grund i projektet för att utveckla och utvärdera undervisningen.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>