Barn, elever och vuxenstuderande skapar framtidskalender

Göteborgs Stad har tagit fram en digital kalender med framtidsdrömmar.

Barn, elever och vuxenstuderande skapar framtidskalender 1
Under den här vinjetten kommer barn, ungdomar och vuxenstuderande berätta om sina framtidsdrömmar.

I kalendern medverkar barn, elever och vuxenstuderande i olika åldrar. Den gemensamma nämnaren är att de alla är en del av Göteborgs Stads utbildningskedja.

-Vi vill inspirera och inspireras inför framtiden. Med projektet vill vi visa kraften i utbildningskedjan och uppmuntra till och ta tillvara kreativitet, säger Beata Modigh, projektledare för utbildningskedjans manifestering.

Varje dag i december tar vi del av drömmar från barn, elever och vuxenstuderande. De kan vara 5, 9, 17 eller 46 år. Kanske vet de precis vad de ska bli, vill ha en grund att bygga vidare på, eller ändrade sig mitt i arbetslivet. I Göteborgs Stad finns hela utbildningskedjan – förskolan som lägger grunden för det livslånga lärandet, grundskolan som ger baskunskaper, gymnasiet och vuxenutbildningen där eleven kan forma sitt liv. Här börjar framtiden.

31 dagar av framtidsdrömmar är en del av satsningen Hållbart växande i samband med stadens 400-årsjubileum. Bakom projektet står Göteborgs stads utbildningskedja: Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Utbildningsförvaltningen samt Arbetsmarknad och vuxenutbildning.