Fler behöriga barnskötare i förskolan med ny utbildning

I samarbete med Hermods har AcadeMedias förskolor tagit fram en utbildning som ska göra outbildade barnskötare behöriga på bara sex månader.

Utbildningen är på distans och inför starten i augusti 2017 har över 70 barnskötare visat intresse.

Fler behöriga barnskötare i förskolan med ny utbildning 1Sara Lindberg, kvalitetschef för AcadeMedias förskolor, berättar om bakgrunden till utbildningen.

– Vi vill erbjuda outbildade barnskötare på alla våra förskolor möjligheten att bli behöriga. Det är bra både för våra verksamheters kvalitet och för individen. Eftersom vi samarbetar med Hermods kring den här utbildningen har vi chansen att påverka innehållet och skapa en tydlig koppling till barnskötarnas vardag, säger hon.

Distansutbildningen kommer att innehålla både teoretiska och praktiska uppgifter där grunden utgörs av ett flertal webbinarier. Det enda förkunskapskravet är att deltagarna ska ha arbetslivserfarenhet som gör att de kan koppla de teoretiska delarna av utbildningen till vardagsnära praktik.

– Tanken är att utbildningen ska kännas som en integrerad del i deras arbete, inte bara som något som ligger utanför. Den kommer även att innehålla många praktiska moment, som exempelvis hur man håller i en genomtänkt samling tillsammans med barnen, säger Sara Lindberg.

Det är Hermods, som också ingår i AcadeMedia, som håller i utbildningen. Deltagarna kommer att möta legitimerade lärare som jobbar utifrån Skolverkets krav på betygsättning. Om behovet finns kommer deltagarna kunna välja att gå utbildningen antingen dag- eller kvällstid.

Sara Lindberg tycker att satsningen på fler behöriga barnskötare i förskolan är viktig.

– För den enskilde medarbetaren kan den formella behörigheten ge nya möjligheter. Vi hoppas naturligtvis att de allra flesta vill utvecklas vidare i våra förskolor, men vi ser samtidigt detta som en viktig insats för hela samhället. Sedan förskolan blev en egen skolform 2010 har kraven på behörighet ökat och det känns det bra att kunna erbjuda en lättillgänglig och verksamhetsanpassad utbildning så att fler kan bli behöriga, säger hon.

– Vi räknar med att mellan 80 och 100 barnskötare som idag är outbildade är behöriga i januari 2018. Och om intresset är stort kör vi vidare med fler utbildningsstarter framöver, säger Sara Lindberg.