Avgiftsfria skolor i Malmö

Malmö har sedan 2010 en högre ambition än staten vad gäller en kostnadsfri skola.

Nationellt är det beslutat att skolan ska vara avgiftsfri med undantag för vissa obetydliga kostnader. I Malmö har man tagit ett skarpare beslut kring avgifter som helt förbjuder förekomsten av avgifter i skolverksamheten. Skolutflykter, läromedel och förbrukningsmaterial är några av de saker som ska vara gratis för eleverna i Malmö stad. Det betyder bland annat att elevernas föräldrar inte får vara skyldiga att bekosta barnens måltider i samband med utflykter och studiebesök.

Avgiftsfria skolor i Malmö 1Vid grundskolenämndens möte den 22 mars beslutade nämnden att stärka arbetet med att uppföljningen kring avgiftsfriheten i Malmös skolor inom ramen för den egna interna kontrollplanen.

– Det är viktigt att vi nu ser till att få bra sätt att kontrollera att den politiska ambitionen följs upp ute på alla våra skolor. Många barn i Malmö lever under knappa förhållanden och inget barn eller förälder ska känna sig stressade över att skolan kräver avgifter, säger Anders Rubin (S), skolkommunalråd och ordförande i grundskolenämnden.

– Alla delar av undervisningen i skolan är viktig. Vi i kommunledningen tycker det är en självklarhet att inget barn behöva avstå att följa med på studiebesök eller utflykt för att deras familjer inte har råd, säger Johanna Öfverbeck (MP) vice ordförande i grundskolenämnden.