Hem FORSKNING Gävleforskare: Så blev mobilen ett verktyg för lärande

Gävleforskare: Så blev mobilen ett verktyg för lärande

Publicerat av: Redaktionen

– Det visade sig att mobiltelefonerna blev ett viktigt verktyg när gymnasieeleverna använde IT som stöd i undervisningen, säger Jörgen Holmberg, utbildningsforskare vid Högskolan i Gävle.

Jörgen Holmberg har under två år samarbetat med åtta lärare i engelska, på fyra olika gymnasieskolor där varje elev haft en egen dator.

Han berättar att han som forskare inte varit ”flugan på väggen” utan använt sig av en designbaserad forskningsansats där han även deltagit som rådgivare och diskussionspartner i den praktiska undervisningen.

Gävleforskare: Så blev mobilen ett verktyg för lärande

– Jag har varit både bollplank och kunnat stötta lärarna med att använda IT och därigenom tillföra någonting i undervisningen som annars inte vore möjligt.

Med sin bakgrund som lärare med lång erfarenhet av att använda IT i undervisning skapade han tillsammans med lärarna en modell för hur man, med hjälp av IT, bland annat kan skapa en annan typ av autenticitet i undervisningen via interaktion med olika tjänster och aktörer utanför skolan.

”Jag ringer honom på Skype”

Jörgen säger att användandet av IT gav lärarna möjlighet att i högre utsträckning än tidigare koppla undervisning och uppgifter till områden och frågor som eleverna var intresserade av och som berörde dem just då. Vid ett tillfälle blev svaret miljön och man enades om att olika energiformer kunde vara intressanta att undersöka. Eleverna hittade information eller tog kontakt med experter på SIDA och energimyndigheter och någon med en släkting med expertkunskap inom ämnet. ”Jag ringer honom på Skype så kan vi prata med honom live och testa våra frågor.”

– Man kan lämna ganska stor frihet till eleverna och det blir spännande och kul, inte bara som ett skolämne utan som livskunskap. I ett sådant här arbetssätt blir mobilerna ofta helt nödvändiga vilket är intressant mot bakgrund av de diskussioner om mobilförbud som nu förs. Det är ingen tvekan om att mobilanvändning kan leda till distraktion men rätt använd kan den också bli ett verktyg för lärande.

Att få använda sitt personliga nätverk och lära med andra

IT användes också för att skapa nya förutsättningar för gemensamt lärande. Eleverna dokumenterade och förklarade för varandra med hjälp av skärminspelningar på sina datorer. De gjorde också filmer med mobilerna som de redigerade i mindre grupper, vilket gav en trygghet när de sedan visade dem för den större gruppen.

– De får se hur de själva agerar och presenterar ett ämne och får en återkoppling av vad andra upplever.

Han säger att det kunde vara filmer, texter eller ljudinspelningar och att alla i gruppen fick möjlighet att stötta varandra och ge kommentarer som hjälpte under arbetets gång.

Via mobiltelefonerna kunde alltså eleverna dokumentera sin egen utveckling men också till exempel spara på länkar när man satt på bussen och sökte. ”Här hittade jag något spännande om Solar Power, jag lägger in det direkt på Diigo via appen i mobilen.”

– Just det här autentiska, att få kontakt med de externa aktörerna, och att de fick använda sitt personliga nätverk. Det var något som både lärarna och eleverna började uppskatta mer och mer.

Rädslan att eleverna är bättre

Jörgen säger att även om eleverna ofta är duktiga på vissa typer av IT användning så förvånades han ibland över den utsträckning i vilken eleverna behövde stöttning i användandet av för dem nya digitala verktyg. Han insåg att lärarna måste ha gedigna IT-kunskaper för att få en trygghet och kunna stötta vissa av eleverna.

– Jag vill inte att man ska tänka att läraren inte törs eller inte vill. Det handlar ofta om att lärarna inte har förutsättningarna för att faktiskt kunna prova även om de sett en potential i att använda IT på ett visst sätt.

Jörgen berättar hur hans roll som IT-kunnig samarbetspartner blev den skillnad som gjorde att lärarna nu tog detta steg.

-Flera sade: ”Jag hade aldrig gjort det här utan dig.” Jag kunde ge dem tryggheten att realisera sina och våra idéer.

Forskning med både praktiska och teoretiska bidrag

Han berättar att det här sättet att bedriva forskning är relativt nytt, framförallt inom undervisningsfältet. Forskning som undersöker hur det ser ut och hur det skulle kunna fungera, men där det också handlar om att påverka.

– Det här sättet att forska gör att man kan ge det här stödet till lärarna där och då. Det gav även mig som forskare en annan insyn, jag kunde komma åt annat när jag fick en insyn i flera aspekter av deras praktik än om jag bara hade frågat dem. Samtidigt finns det naturligtvis stora utmaningar forskningsmässigt med att både delta i undervisningsplaneringen och sedan undersöka genomförandet och utfallet av denna.

– Så det finns både en spänning och en problematik, du påverkar och du ska undersöka samtidigt. Så här har man dock jobbat länge inom andra fält, och i ett snabbföränderligt område som IT tror jag mycket på denna form av forskning som något som kan gagna både lärare, elever och forskare, säger Jörgen Holmberg.’

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>