Digitala läromedel om COVID-19 och pandemier togs fram med rekordfart

Studi ville snabbt sprida kunskap om COVID-19 och pandemier till skolor runt om i Sverige.

Digitala läromedel om COVID-19 och pandemier togs fram med rekordfart 1På bara en vecka färdigställdes två lektionsfilmer, tack vare den egna produktionsavdelningens kraftsamling.

– Till skillnad från traditionella läromedel har de digitala en helt annan möjlighet att behandla aktuella ämnen och kan snabbt uppdateras om det behövs, säger Cathrine Geier, ledande animatör.

För att bistå skolor och elever runt om i Sverige gav läromedelsföretaget Studi i mitten av mars fri tillgång till sin flerspråkiga utbildningsplattform. Nu har de även i rekordfart producerat två lektionsfilmer som ska hjälpa till att sprida kunskap om COVID-19 och pandemier. På under en vecka färdigställdes de båda filmerna – från idé till publicerad slutversion.

– Det var en gemensam kraftsamling. Vi satte igång att samla all tillgänglig data och fakta för att snabbt börja skriva manus, samtidigt som vi beställde bilder från vår illustratör. Vårt fantastiska team med animatörer ändrade sina arbetssätt för att kunna jobba så effektivt som möjligt. Vanligtvis har vi en animatör per film, men här hade vi fyra animatörer för varje. De jobbade på olika scener som pusslades ihop i takt med att de blev klara, säger Olaf Winter, en av produktägarna inom filmproduktion.

Unik möjlighet att hålla sig relevant

En av de stora styrkorna i digitala läromedel, såsom lektionsfilmer, är hur de med enkla medel kan hållas uppdaterade på aktuella ämnen. I krissituationer, som den rådande Coronapandemin, har Studi haft möjlighet att snabbt ta fram utbildande filmer om vad som händer i världen just nu. Informationsfilmerna tas dessutom fram på nio olika språk för att kunna nå ut till så många mottagare som möjligt. All fakta har dubbelkollats med en expert på ämnet för att säkerställa hög kvalitet.

– Risken är att den information vi har tillgång till nu kommer att visa sig vara felaktig om några månader. Med ett digitalt medium har vi dock en unik möjlighet att gå in och ändra i våra filmer och uppdatera dem med ny information i realtid, något som är svårt med traditionella läromedel, säger Cathrine Geier.

Hög nivå på kommunikation

Vanligtvis skapar Studi omkring 20 lektionsfilmer i månaden och har flera projekt igång samtidigt. Ställtider som vanligtvis finns i projekten, när till exempel bilder till animationen inväntas eller dubbning till olika språk spelas in, togs bort under produktionen av de två filmerna om COVID-19 och pandemier. Det satte prov på teamets förmåga att ställa om sina rutiner och visade att kommunikationen och samarbetet mellan avdelningarna fungerar väldigt bra.

– Det visade hur kompetenta medarbetare vi har på Studis produktionsavdelning. Det är skönt att veta att vi har ett så professionellt team inhouse som kan ställa om snabbt om det behövs, avslutar Olaf Winter.