Hem NYHETER Digitala verktyg lyfter kreativiteten i klassrummet

Digitala verktyg lyfter kreativiteten i klassrummet

Publicerat av: Redaktionen

I en utbildningssal på Gårdstensskolan i Angered, 16 kilometer norr om centrala Göteborg, skiftar en lärare mellan Youtube och Nationalencyklopedin.

I nästa stund bjuder hon upp en elev att lösa en uppgift direkt på den interaktiva skärmen.

Digitala verktyg lyfter kreativiteten i klassrummet

Mine Sürer Can och Sargon El Khouri

Resten av klassen följer aktiviteterna i egna digitala skärmar.

Likt många skolor i utanförskap har Gårdstensskolan utmanats med nedåtgående betyg, haft svårt att attrahera lärare och att skapa social trygghet för barnen.

Digitaliseringen har gjort att elever, lärare, ledning och föräldrar idag arbetar tightare.

I en gemensam plattform leder de: klassaktiviteter, följer närvaro och administrerar inlämningsuppgifter. På så sätt har digitaliseringen gjort det möjligt för Gårdstensskolan att minska personalomsättning, höja betygen och skapa en tryggare skolmiljö.

– Jag kom till en skola som hade mycket konflikter och skadegörelse. Nu ser vi till exempel att söktrycket till lärartjänster ökar och från att årligen ha lagt 70 000 kr på att reparera skadegörelse på skolan, lägger vi nu ungefär 2 000 kr, säger rektorn Sargon El Khouri.

Digitala verktyg gör kunskap tillgänglig för fler

Ny hjärnforskning visar att kreativitet gynnar lärandet och kan hjälpa elever att lösa komplexa matematiska problem. Men vilken roll fyller digitala verktyg för att lyfta kreativiteten i klassrummet?

Förutom att klassrummen har utrustats med interaktiva skärmar och att eleverna fått laptops, används översättningsappar för att förbättra kommunikationen mellan elever och lärare, och mellan eleverna. Majoriteten av skolans elever har nämligen ett annat modersmål än svenska.

Studier visar att digitalisering kan göra undervisning mer relevant. När regeringen 2017 beslutade om en digitaliseringsstrategi för skolan, pekades tillgänglighet ut som ett fokusområde. Gårdstensskolans nya digitaliseringsplan slår fast att en mer tillgänglig undervisning ska stärka skolans resultat; oavsett om det gäller språkutmaningar eller läs- och skrivsvårigheter.

Mine Sürer Can arbetar som biträdande rektor på Gårdstensskolan och är lärare i grunden. Hon ser hur en helt ny form av kreativt lärande utvecklas när digitala verktyg gör kunskap tillgängligt för fler.

– Det interaktiva klassrummet ökar motivationen eftersom det ger fler förutsättningar att delta i undervisningen. Engagemanget stärks och lärare berättar att elever som tidigare haft svårt att komma igång nu arbetar koncentrerat i nya verktyg, säger hon.

”Det mesta börjar med ledarskapet och Gårdstensskolan har visat ett fantastiskt engagemang hos ledning, lärare och elever. De har också visat en stor vilja att ta tillvara verktygen. Digitalråd är ett bra sätt att ge elever utrymme att vara kreativa och driva egna digitala idéer.”

Pedagogernas och föräldrarnas engagemang är avgörande

Även lärarna behövde kunskap och träning för att förstå hur de digitala verktygen kan förbättra lärandet och resultaten. Pedagogerna utbildades på skoltid, fick testa moduler i klassrummet och analyserade insikter och lärdomar med kollegor. Att börja använda digitala verktyg handlar minst lika mycket om förändringsledning som om teknik, menar Sargon El Khouri.

– Mycket kan hända när en analog penna byts ut mot en digital. Medarbetarna måste känna sig redo och motiverade för att framgångsrikt digitalisera undervisningen.

Även vårdnadshavare var viktiga för att lyckas med förändringsarbetet. Föräldrar har utbildats för att följa läxor och närvaro i samma plattform som eleverna använder. Målet är att de ska ha möjlighet att ta en mer aktiv roll i barnens utveckling.

Dålig infrastruktur kan skapa hinder

Digitala verktyg lyfter kreativiteten i klassrummet 3I en jämförelse med grannlandet Danmark använder svenska lärare färre digitala hjälpmedel i undervisningen. Samtidigt anser nästan varannan lärare att digitalt undervisningsmaterial ökar motivationen hos eleverna. Dålig teknisk infrastruktur, som långsam uppkoppling, kan vara ett hinder för att skapa en digital undervisningsmiljö.

Gårdstensskolan identifierade it-infrastrukturen som en flaskhals och beslutade att minimera antalet plattformar för att förenkla kommunikation och administration.

Lärare skickar nu ut uppgifter, laddar upp videoklipp från undervisningen och ger återkoppling i samma system vilket, vilket har minskat dokumentationsbördan, berättar Sargon El Khouri.

Dessutom kan pedagogerna följa elevernas studieaktiviteter online för att tidigt fånga upp de som inte loggat in på länge.

Digitalråd engagerar elever

För att få eleverna att själva driva på skolans digitaliseringsarbete, har ett digitalråd upprättats. Här får de får komma med förbättringsförslag och delta i testgrupper. Det förutsätter att eleverna håller sig a jour med vilken teknik som bäst bidrar ett lustfyllt lärande. Mine Sürer Can och Sargon El Khouri märker av ett större engagemang i korridorerna.

– När eleverna är stolta över skolan vill de också ta hand om den. För oss har digitalisering inneburit mer än digitala verktyg, det har varit ett sätt att visa eleverna att vi tror på dem, avslutar Sargon El Khouri.

Text: Emma Lindgren
Foto: Nicke Johansson

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>