Digitalisering, entreprenörskap och neurovetenskap präglar framtidens skola

2011 betraktade de flesta lärare digitala verktyg som ett substitut till analoga metoder, nu använder istället nästan fyra av tio lärare digitala verktyg för att bygga på och förbättra utbildningen, en ökning från två av tio för fem år sedan.

Digitalisering, entreprenörskap och neurovetenskap präglar framtidens skola 1En ny rapport visar på en skola i förändring.

Syftet med rapporten

  • Försöka besvara vad dessa grupper tror och tänker om skolan och skolans framtid
  • Varför vi egentligen har en skola
  • Vilka krafter som formar den
  • Vad som bör göras för att Sverige ska få världens bästa skola

Sex kommuner deltog i studien som visar på en attitydskillnad till de digitala verktygen och skolans roll i samhället samt stort intresse för nya metoder, vilket lett till nya sätt att lära ut i klassrummet.