Förlängd distansundervisning till påsklovet för elever på Rodengymnasiet

För att minska riskerna för smittspridning i Norrtälje har utbildningsnämndens presidium beslutat att förlänga den växelvisa fjärr- och distansundervisningen på Rodengymnasiet fram till påsklovet.

Förlängd distansundervisning till påsklovet för elever på Rodengymnasiet
Patrik Dahl (C), utbildningsnämndens ordförande

Utbildningsnämndens presidium har idag beslutat att ytterligare förlänga fjärr- och distansundervisning för gymnasieleverna på Rodengymnasiet för att fortsätta minska riskerna för smittspridning.

– Läget är fortfarande allvarligt i både kommunen och hela landet, och det här är en viktig åtgärd för att vi ska kunna vara en del av att minska spridningen av covid-19, säger Patrik Dahl (C), utbildningsnämndens ordförande.

Den 7 december övergick alla gymnasieelever på Rodengymnasiet till fjärr- och distansundervisning, efter att årskurs 2 och 3 läst växelvis på fjärr- och distansundervisning under hösten. Beslutet förlängdes den 18 december och nu har utbildningsnämnden beslutat att alla gymnasieklasser på Rodengymnasiet ska fortsätta att läsa på växelvis fjärr- och distans från vårterminens start fram till 2 april.

Växelvis fjärr- och distansundervisning gäller för alla årskurser och program på Rodengymnasiet, och medför att endast en tredjedel av skolans elever finns på plats samtidigt. Skolledningen kommer även se över hur årskurserna framöver kommer att läsa på distans- och fjärr, utan att antal elever som är samtidigt på skolan ökar.

Undantag från fjärr- och distans kan beslutas av rektor när det gäller vissa examinationer, för praktiska moment som inte kan skjutas upp eller för elever med särskilda behov.

Beslutet gäller inte elever på Rodengymnasiets introduktionsprogram eller Norrtälje gymnasiesärskola.

Elever som omfattas av distansundervisning ges möjlighet att få lunchlådor som kommer distribueras i Norrtälje, Älmsta, Hallstavik, Bergshamra och Rimbo.

Rodengymnasiet är den enda kommunala gymnasieskolan i Norrtälje kommun.