Svenska som andraspråk ska bli bättre
Hem SKOLNIVÅGRUNDSKOLA Svenska som andraspråk SVA ska bli bättre

Svenska som andraspråk SVA ska bli bättre

Publicerat av: Redaktionen

God språklig förmåga är avgörande för elevens kunskapsutveckling och för att kunna tillgodogöra sig alla ämnen och inhämta kunskap.

Forskning visar tydligt att oavsett ämne behöver elever använda alla sina språkliga resurser.

För att alla elever ska nå målen behöver undervisningen i svenska som andraspråk, SVA, också möta behoven hos elever med rätt till undervisning i ämnet.

Så är det inte idag. Svenska som andraspråk är det skolämne som grundskolans elever har sämst resultat i. Situationen är ungefär densamma i hela landet och är inte unik för grundskolan i Malmö.

Grundskoleförvaltningen har sedan hösten 2020 undersökt hur Malmös skolor ska kunna ge en likvärdig och utvecklande undervisning i svenska som andraspråk och resultaten har nu redovisats för nämnden. Tyngdpunkten i undersökningen har legat på fyra frågeställningar:

Svenska som andraspråk ska bli bättre

God språklig förmåga är avgörande för elevens kunskapsutveckling.

•Varför lyckas man inte stimulera alla elevers lärande så att de når ämnets mål?

•Hur skapa en rättssäker och likvärdig bedömning av elevers behov av undervisning i SVA?

•Hur organisera, planera och genomföra undervisning i SVA inom ramen för nya kursplanen?

•Hur ska förvaltningen stödja skolorna i arbetet med att avgöra vilka elever som ska läsa svenska respektive svenska som andraspråk?

Undersökningen har lett till att förvaltningen nu går över till ett så kallat utvecklande åtagande där målet är att förbättra kvaliteten på undervisningen i svenska som andraspråk och skapa likvärdiga och rättssäkra riktlinjer för bedömningen av elevers behov. Bland annat ska skolledare och lärare få stöd i att bedöma enskilda elevers behov av att undervisas i ämnet. Undervisningen ska organiseras och genomföras så att den stämmer bättre överens med de nya kursplanerna som gäller från höstterminen. Vidare måste också kompetensen i SVA stärkas och utredningen föreslår att en plan för långsiktig och hållbar satsning på kompetensförstärkning tas fram.

  • – Jag välkomnar att undersökningen har gjorts och att förvaltningen nu har ett bra verktyg att arbeta med för att åtgärda bristerna i svenska som andraspråk. Det leder i förlängningen till att måluppfyllelsen och behörigheten ökar ytterligare för eleverna i Malmös skolor, säger Sara Wettergren (L), grundskolenämndens ordförande.
  • – Diskussionen om brister och likvärdighetsproblem inom SVA har förts under en längre tid. Jag välkomnar särskilt att förvaltningen lyfter det stora behovet av kompetensutveckling. Hela skolan behövs för att utveckla nyanländas och flerspråkigas språk, eftersom språket finns i alla ämnen, säger Sanna Axelsson (S), vice ordförande i grundskolenämnden.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>