Förskolenämnden återkallar godkännande för fristående förskola

Förskolenämnden har beslutat att dra in godkännandet för förskolan Lär & Lek i Angered permanent. Beslutet togs på förskolenämndens möte den 17 juni.

Förskolenämnden återkallar godkännande för fristående förskola 1– Förskolans huvudman har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med de brister vi har påpekat, säger förskoledirektör Elisabet Nord.

I februari beslutade förskolenämnden om ett tillfälligt verksamhetsförbud för den fristående förskolan Lär & Lek. Det var efter att förskoleförvaltningen upptäckt flera allvarliga brister i verksamheten och att förskolan stod under påverkan av personer med nära kopplingar till våldsbejakande extremism.

Huvudmannen fick tre månader på sig att åtgärda de brister som fanns, bland annat att se till att samtliga inom ägar- och ledningskretsen är lämpliga att bedriva förskoleverksamhet.

– Huvudmannen har presenterat en rad olika åtgärder, men de är inte tillräckliga för att de ska få tillbaka tillståndet att bedriva verksamheten. De har också presenterat en ny ägare i enlighet med ett av förelägganden, men denne har inte bedömts som lämplig efter prövning, säger Elisabet Nord.