JENSEN grundskola når högst resultat i studiero

JENSEN grundskola är den större fristående koncern som når absolut bäst resultat på studiero och elevernas stimulans i Skolinspektionens enkät senaste åren.

JENSEN grundskola når högst resultat i studiero 1JENSENs resultat ligger långt över rikssnitt (kommunala och fristående) på studiero och över rikssnitt på stimulans. Enkäten är genomförd för årskurs 9 för de olika skolhuvudmännen under perioden vt 18-19.

– Vi är mycket stolta över att vår modell för studiero och ordning fungerar i verkligheten och att eleverna upplever att de får hög grad av stimulans, det om något är viktigt för prestation och motivation, säger Mats Rosén Skolchef