Framtidens skolledare

Nu startar Nackas kommunala skolors utbildning Framtidens skolledare.

28 superladdade pedagoger från Nackas skolor och förskolor samlades ute på Säby säteri för den första tvådagars modulen i utbildningen som ska ge en inblick och viktig grund att stå på inför kommande eventuella uppdrag som förskole- eller skolledare. Utbildningen genomförs av Uppsala universitet i samarbete med Nacka kommun.

Framtidens skolledare 1
Alla deltagarna ute i solskenet på Säby Säteri under den första utbildningsmodulen.

Totalt omfattar utbildningen 7,5 hp och genomförs i moduler under 12 dagar fram till februari 2018. Utbildningen ger en orientering om ledarskap i skolan, om förutsättningar för styrning och ledning och om det personliga ledarskapets betydelse för skolutveckling. Detta sätts även in i konkreta användningsområden utifrån hur Nackas förskolor och skolor styrs och kommunens lokala förutsättningar.

Deltagarna fick själva ansöka om att få gå utbildningen och sedan genomfördes en kvalitetssäkrad uttagning för att få fram rätt deltagare till utbildningen.

– Det är sällan man får delta på en utbildning där deltagarna är så taggade, aktiva och engagerade, säger Jonas Djäken, en av deltagarna med bakgrund i förskolan.

Nackas kommunala skolor ser detta som ett av flera steg för att se till att man bibehåller och utvecklar kompetensen som finns inom organisationen.