Funktionskompetenta lärare främjar lärandet
Hem NYHETER Funktionskompetenta lärare främjar lärandet

Funktionskompetenta lärare främjar lärandet

Publicerat av: Redaktionen

Se till att all personal på skolan blir funktionskompetenta och gör en årlig kartläggning av samtliga elever.

Det är receptet för att förbättra lärmiljön, studieron och inlärningen för alla elever.

Det menar specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell som i boken Elevhälsa med kartläggning som verktyg beskriver ett arbetssätt som har visat sig ge goda resultat.

Att vara funktionskompetent innebär att ha kunskap om förmågorna och förstå hur eventuella brister påverkar elevens funktioner. När lärare, fritidspedagoger och specialpedagoger är funktionskompetenta och har ett gemensamt språk och synsätt kan de tillsammans se vad som behöver göras och på vilket sätt. Skolan kan då medvetet och professionellt skapa en lärmiljö som de allra flesta elever klarar av och upplever sig kompetenta i.

Funktionskompetenta lärare främjar lärandet

Författarna Anna Morell och Jenny Karlsson

– Vi möter ibland en maktlöshet hos lärarna i att inte riktigt veta hur de ska gå tillväga kring elever som utmanar dem. Det kan kännas ensamt att brottas med de här frågorna, säger Jenny Karlsson, specialpedagog som tillsammans med Anna Morell utvecklat ett arbetssätt för skolor där kartläggning och funktionskompetens står i fokus.

Jenny Karlsson och Anna Morell trycker på vikten av att all personal på skolan behöver kunskap om förmågor och hur de påverkar oss för att skolan ska bli funktionskompetent. Alla pedagoger, både i klassrum och på fritids, hela elevhälsan, vaktmästare, bespisnings- och expeditionspersonal ska inkluderas i arbetet.

– Vi får en gemensam plattform att stå på och då kan vi tillsammans arbeta för att skapa bättre förutsättningar för lärandet hos alla elever, säger Jenny Karlsson och Anna Morell.

Boken Elevhälsa med kartläggning som verktyg beskriver hur skolan kan arbeta för att bli funktionskompetent och innehåller sex utbildningstillfällen för skolans personal där kartläggning av elevers förmågor och skolans lärmiljö är viktiga delar.

Boken visar hur skolan kan skapa en tillgänglig lärmiljö, få kunskap om bemötande och bygga strukturer så att alla elever blir delaktiga i undervisningen. Författarna har utbildat flera skolor i Västerås vilket har givit goda resultat.

– Det här är ett systematiskt arbete där vi kartlägger alla elever, en gång per år. Det ger en tydlig bild av elevgruppen så att vi vet vad vi behöver kompensera i lärmiljön, vilka styrkor och brister som finns i förmågorna. Då vet vi också hur vi behöver arbeta och var resurserna behövs, säger Anna Morell.

En skola som är funktionskompetent och arbetar systematiskt med kartläggning och lärmiljö har verktygen att arbeta främjande för alla elever. Det kan göra stor skillnad för studiero och inlärning.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>