​​Ökad gymnasiebehörighet i de kommunala grundskolorna​
Hem KOMMUNER Gymnasiebehörigheten i de kommunala grundskolorna ökade under förra läsåret

Gymnasiebehörigheten i de kommunala grundskolorna ökade under förra läsåret

Publicerat av: Redaktionen

Barn- och ungdomsnämndens samlade redovisning av kvalitet och resultat visar bland annat att gymnasiebehörigheten i de kommunala grundskolorna ökade under förra läsåret.

– Det visar att vi är på rätt väg, behörighet till gymnasiet är mycket viktigt. Vi kommer fortsätta arbetet med att öka måluppfyllelsen och rikta insatser och stöd till de skolor och elever som behöver det, säger Lina Larhult, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Redovisning gäller läsåret 2022/2023 och ger en samlad bedömning av kvaliteten i nämndens verksamheter. Redovisningen visar på ett framgångsrikt arbete inom många områden, men också på delar som behöver utvecklas vidare. Här följer ett axplock.

Ökad gymnasiebehörighet

Det systematiska kvalitetsarbetet har ett starkt fokus på att öka gymnasiebehörigheten då den är avgörande för elevernas framtidsval.

Efter sommarskola och prövning av betyg låg behörigheten till gymnasiets yrkesprogram på 88,1 % vårterminen 2023. Det är en ökning på 0,7 procentenheter mot föregående år. Snittet i riket låg på 85,2 %.

Statistik visar att elevernas resultat i slutet av mellanstadiet är starkt kopplat till resultatet i årskurs 9 vilket understryker vikten av tidiga insatser i de lägre årskurserna.

Utvecklad organisation och satsning på hållbart arbetsliv i förskolan

​​Ökad gymnasiebehörighet i de kommunala grundskolorna​Inom förskolan har det bedrivits ett omfattande arbete med att utveckla organisationen och skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Arbetet pågår i nära samarbete med de fackliga organisationerna.

Ett fokusområde har varit att organisera för mindre barngrupper större delen av dagen för en högre kvalitet och bättre förutsättningar för lärande. En annan effekt har på flera förskolor varit en högre trygghet i arbetsgruppen och mindre behov av vikarier.

Utvecklingsområden

Motverka pedagogisk segregation

Karlstads kommun ligger över rikssnittet kring behörighet bland pedagogisk personal i förskola, grundskola och fritidshem. Däremot är kompetensen ojämnt fördelad mellan olika enheter. Vissa enheter har svårt att rekrytera och behålla behörig personal och antal år i yrket hos olika professioner varierar stort. Det gäller speciellt några enheter i kommunens ytterområden.

Barn- och ungdomsförvaltningen får därför i uppdrag att kartlägga den pedagogiska segregationen och föreslå åtgärder för att styra resurser och säkerställa att enheter i ytterområden och enheter med låg måluppfyllelse eller sämre socioekonomiska förutsättningar har en stabil personalorganisation med hög kompetens.

Antal medarbetare per chef

Karlstads kommuns mål är att varje chef högst ska ha 30 medarbetare och barn- och ungdomsnämnden har under flera år arbetat för att minska antalet medarbetare per chef. Snittet är i dag 29 medarbetare per chef, men nästan hälften av cheferna har fortfarande fler än 30 medarbetare var. Detta är ett arbete som behöver fortsätta även kommande år för att skapa en hållbar arbetsmiljö för både chefer och medarbetare.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>