Hög kvalitet och satsningar på skolan trots tufft ekonomiskt läge
Hem KOMMUNER Hög kvalitet i Piteås skolor och förskolor även i tuffa ekonomiska tider

Hög kvalitet i Piteås skolor och förskolor även i tuffa ekonomiska tider

Publicerat av: Redaktionen

Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde presenterades delårsrapporten till och med augusti i år.

Rapporten beskriver periodens händelser, ekonomi och måluppfyllelse.

Målen är i hög grad uppfyllda inom samtliga strategiska områden, men som tidigare prognoser visat, går man trots vidtagna åtgärder mot ett minusresultat. Nämnden fick även ta del av en kvalitetsrapport, kopplat till området Utbildning, arbete och näringsliv, där Piteå ligger högt i nationella jämförelser.

– Skolan i Piteå håller hög kvalitét och har gjort så i många år, det är vi mycket stolta över. Det är naturligtvis bekymmersamt att vi gör ett minusresultat. Men ökade kostnader och hög inflationstakt påverkar alla delar i samhället och kommunerna är inget undantag. Vårt uppdrag blir att prioritera och omfördela våra resurser så att vi fortsatt kan hålla samma höga kvalitet i Piteås skolor och förskolor även i tuffa ekonomiska tider, säger Hans Öhlund, ordförande Barn- och utbildningsnämnden Piteå kommun.

Nämnden redovisar ett underskott på -5,7 miljoner till och med augusti i år. Årsprognosen landar på -11,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1,1 procent av nämndens totala budget. Framför allt är det fler barn inom förskola och grundskola, ökade kostnader för IT-licenser, yrkesförberedande program där materialkostnader påverkas, skolskjutsar och förändringar i ersättningen för elever som studerar på annan ort, som bidrar till prognosen.

– Händelser i omvärlden har lett till kostnadsökningar som gett stora konsekvenser för hela samhället, så även i offentlig verksamhet som förskola och skola. Under pandemin fick skolan stora bidrag och omställningen tar tid. Vi har vidtagit åtgärder om 10,6 miljoner i våra verksamheter, men när kostnaderna samtidigt stiger i hög takt räcker det helt enkelt inte, säger Malin Westling, skolchef Piteå kommun.

Personal – fler anställda och goda möjligheter till kompetensutveckling

I delårsrapporten framgår att antalet årsarbetare i skolan ökat med 2 procent jämfört med samma period 2022. Andelen behörig personal ligger inom samtliga skolformer över riksgenomsnittet och personaltätheten är fortsatt hög i jämförelse med riket.

Kompetensutveckling

Personal inom förskola, grundskola och gymnasium erbjuds forskningscirklar med bland annat eget utvecklingsarbete, handledning och erfarenhetsutbyte via förvaltningens forskningsteam. Genom beviljade medel från omställningsfonden kan förvaltningen erbjuda obehöriga lärare inom förskolan, grundskolan och gymnasiet stöd för färdigställande av sin examen. Även inom ramen för Erasmus+ finns goda möjligheter för lärare och rektorer att genomföra kompetenshöjande insatser via internationella samarbeten.

– Att kunna utvecklas i sitt arbete under hela yrkeslivet är viktigt för att trivas och vilja stanna kvar. Vår personal har slitit oerhört hårt under pandemiåren och vi är därför glada att kunna satsa på kompetensutveckling. Samtidigt är arbetsmiljön för vår personal ett prioriterat område i minst lika hög grad, säger Malin Westling.

Piteå får högt betyg i kvalitetsmätningar och Skolinspektionens granskningar

Hög kvalitet och satsningar på skolan trots tufft ekonomiskt läge

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delårsrapporten där skolan visar hög kvalitet och goda resultat i en ekonomiskt tuff tid.

Kvalitetsrapporten Utbildning, arbete och näringsliv avser läsåret 2021–2022 och har sin utgångspunkt i kommunens övergripande mål och skollagen. Här analyseras tillgänglig statistik och interna rapporter från avdelningarna. Rapporten visar att Piteå ligger bra till i nationella jämförelser. Till exempel låg Piteås kvalitetsindex i förskolan på 93, att jämföra med Rikets snitt på 51. (År 2021) Detta resultat placerar Piteå bland de 25 procent kommuner i riket med bäst resultat.

Vid Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av skolverksamheten i Piteå granskades fyra skolenheter; Kullen-, Svensby- och Pitholmsskolan samt Strömbackaskolan. Vid granskningarna har samtliga tre grundskolor uppfyllt kvalitetskriterierna ”i hög utsträckning” och det är högsta omdömet en skola kan få. Även Strömbackaskolans granskningsbeslut gav ett mycket gott omdöme.

– Resultaten är oerhört glädjande och ett fint kvitto på att Piteå kommuns skolor håller hög kvalitet. Bakom de fina resultaten står vår kunniga, engagerade och erfarna personal. Det finns ett fantastiskt driv i verksamheterna att ständigt utvecklas och skapa de bästa förutsättningarna för Piteås barn och unga att nå sina mål, säger Hans Öhlund.

Ökad budgetram för 2024 och 138 miljoner till ombyggnation av skolor

Vid Kommunfullmäktige i juni beslutades budgeten för 2024. En offensiv budget med stora investeringar samt en utökning av nämndernas totala budget för att möta de stora prisökningarna.

Investeringarna för hela kommunen uppgår till 356 miljoner kronor där 138 miljoner är avsatta till ombyggnationer av skolor. Här ingår bland annat förskolan och skolan i Böle samt Solander- och Christinaprojektet.

– Det här är mycket viktiga satsningar för skolan i Piteå. Vi vill erbjuda skolor som uppfyller dagens och framtidens krav för en hälsosam och trygg skolmiljö för både personal och våra barn och unga, säger Marita Björkman-Forsman, vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>