2 av 3 tycker gymnasievalet är svårt!

71 % tycker det är svårt att välja skola och program till gymnasiet!

2 av 3 tycker gymnasievalet är svårt! 1
Elever tycker att det är svårt att välja gymnasium.

Vad känner högstadieelever egentligen inför sitt gymnasieval? Varje år genomför vi på gymnasium.se en undersökning bland blivande gymnasieelever och i år genomfördes undersökningen mellan december 2017 och februari 2018. Totalt 2072 blivande gymnasieelever deltog i undersökningen.

Vi ställde bland annat en fråga om hur eleverna känner kring sitt gymnasieval och vilka frågor de vill ha svar på. Två tredjedelar av eleverna svarade att de tycker det är svårt att välja program och skola. Frågor eleverna vill ha svar på inför gymnasievalet gäller bland annat atmosfären på skolan och vilka framtidsmöjligheter som finns efter en specifik gymnasieutbildning.

Mer spännande statistik hittar du i Gymnasierapporten 2018. Ladda ner här!