Högskolan i Skövde får två miljoner för projekt om distansutbildning
Hem FORSKNING Högskolan i Skövde får 2 miljoner för projekt om distansutbildning

Högskolan i Skövde får 2 miljoner för projekt om distansutbildning

Publicerat av: Redaktionen

Högskolan i Skövde är ett av åtta lärosäten som fått medel från Universitets- och högskolerådet, UHR, för att vidareutveckla Högskolans organisation kring distansutbildningen.

Projektet Hållbara strukturer för kvalitet i distansutbildningen har fått närmare två miljoner kronor och genomförs under 2022.

Regeringen har gett UHR i uppdrag att stödja en kvalitetshöjning och öka genomströmningen i distansutbildningen vid högskolor och universitet under 2021–2022. Som en del i uppdraget fördelar UHR medel till olika utvecklingsprojekt och ett dem är vid Högskolan i Skövde. Projektet Hållbara strukturer för kvalitet i distansutbildningen är högskoleövergripande och administreras därför via rektors kansli. Projektledare är Cecilia Gillgren, adjunkt i företagsekonomi och Peter Fogel, IT-pedagog. Under nästa år kommer duon arbeta 30 procent vardera med projektet, men projektgruppen består av ytterligare 13 personer från olika delar av Högskolan.

– Genom att fler arbetar lite med projektet får det en större spridning och tydligare förankring i organisationen. Det ger också en bättre möjlighet att fånga upp och ta tillvara den kompetens som finns inom det här området på Högskolan, säger Cecilia Gillgren.

– Projektet är väl förankrat och efterlängtat. Även om det är inriktat på distansutbildning kommer det hela Högskolan till gagn, säger Peter Fogel.

Samarbete mellan institutioner och verksamhetsstöd

Högskolan har rena distansutbildningar, distanskurser och distansmoment inom campusutbildningar. Erfarenheterna av distansutbildningar är fragmenterad och en del styrdokument är inte anpassade för distansutbildning. Med det här projektet är tanken att kunna utveckla organisationen för att bättre kunna stödja kvalitet i distansutbildningar, men också identifiera och åtgärda brister i styrdokument. Den nystartade Arenan för högskolepedagogisk utveckling ses som bas i projektet och projektet omfattar både institutioner och verksamhetsstödet på Högskolan.

– Det är en styrka att vi som är projektledare kommer från institution och verksamhetsstöd. Vi har med oss olika kompetenser, nätverk och erfarenheter in i arbetet, säger Cecilia Gillgren och konstaterar att man vill jobba för att föra avdelningar, institutioner, verksamhetsstöd och studentkåren närmare varandra genom att bygga gemensamma strukturer och kultur.

Projektets aktiviteter utgår från Participatory Action Research, PAR där de inblandande deltar i att identifiera problem, hitta lösningar och utvärdera.

– Det är en forskningsmetod som bygger på erfarenhet hos de som berörs. Modellen förutsätter transparens och kontinuerlig reflektion, förklarar Peter Fogel.

Ta tillvara medarbetarnas kunskaper

Under 2022 kommer workshoppar med fokusgrupper att hållas och i ansökningen till UHR framhålls att medarbetarnas erfarenheter, kunskap och reflektioner kring distansutbildning är viktiga för framgång i projektet. Från UHR:s sida finns också ett tydligt spridarperspektiv så kunskapen sprids vidare genom bland annat webbinarier där projektledarna ska medverka.

Högskolan i Skövde får två miljoner för projekt om distansutbildning– När vi väl är ur pandemin tror jag vi kommer se att campusutbildning aldrig blir som den var tidigare. Det kommer säkert vara en ökad variation av undervisning och en större flexibilitet. Studenternas medvetenhet kring distansutbildning har ökat, fler kommer säkert efterfråga handledning på distans och det här kan också bli ett sätt för Högskolan att möta upp det livslånga lärandet bättre, säger Cecilia Gillgren.

Angeläget med kvalitetssatsning

UHR fick in 19 ansökningar till projekt om kvalitet i distansutbildning och efter både intern och extern bedömning stod det klart att Högskolan i Skövde var en av de som beviljats medel.

– Det är glädjande att utlysningen lockat lärosäten med olika storlek och erfarenhet av distansutbildning. Det är också positivt att även mer traditionella campusorienterade lärosäten visat intresse. Distansutbildningen är viktig för att fler ska välja att studera vidare och en kvalitetssatsning är angelägen för att både öka genomströmningen och stärka kompetensförsörjningen i hela landet, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande från UHR.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>