Hem NYHETER Hur upplever Piteås unga sin hälsa?

Hur upplever Piteås unga sin hälsa?

Publicerat av: Redaktionen

Enkätundersökningen Personligt har genomförts för sextonde gången bland grundskoleelever, skolår sju och nio, och gymnasieelever, skolår två.

Enkäten genomförs på uppdrag av Kommunfullmäktige som en del i kommunens årliga uppföljning.

Igår presenteras resultaten av undersökningen under Kommunfullmäktiges sammanträde.

Av 1467 elever har 1255 svarat vilket ger en svarsfrekvensen 86 procent.

Några av de resultat som utmärker sig positivt i 2018 års undersökning är:

  • De flesta elever bedömer sin hälsa som mycket eller ganska bra (84%)
  • Många elever tränar minst en gång i veckan på fritiden (89%)
  • Många elever uppger att de aldrig rökt (73 %)
  • De flesta elever uppger att de inte oroar sig för föräldrarnas ekonomi (90%)

Stress, mobbing och funderingar på självmord

Hur upplever Piteås unga sin hälsa?

Även om det stora flertalet unga mår bra och trivs i skolan så uppger många, framföra allt tjejer, att de haft huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och känt sig nedstämda och deppiga.

Resultaten för de här frågorna visar på stora skillnader mellan könen. Drygt 50 procent av tjejerna uppger att de känt sig stressade flera gånger i veckan eller i stort sett varje dag. Motsvarande andel för killarna är drygt 20 procent. Mest stressade känner sig eleverna i årskurs nio.

Fler tjejer än killar uppger också att de blivit kränkta. När det gäller mobbing märks ingen skillnad mellan tjejer och killar. Flest elever i årskurs sju uppger att de blivit kränkta medan flest elever i årskurs nio uppger att de utsatts för mobbing. Över tid ligger resultaten för mobbing och kränkningar i undersökningen relativt lika. Totalt är det 39 elever som uppger att de utsatts för mobbing.

Andelen elever som uppger att de känt sig så deppiga att de allvarligt funderat på självmord är marginellt högre jämfört med 2017, likaså är skillnaden mellan killar och tjejer marginell, något fler killar uppger att de funderat på självmord. Skillnaden mellan årskurser är också marginell men något fler elever i årskurs sju uppger att de allvarligt funderat på självmord.

Totalt är det 153 elever som svarat ja på frågan om de allvarligt funderat på självmord de senaste 12 månaderna, det är 20% av alla elever.

Rapporten Personligt presenteras under Kommunfullmäktige

– Den här undersökningen är oerhört viktig för oss för att få veta hur våra ungdomar mår. Jag är glad över att så många unga bedömer sin hälsa som god och att många tränar på fritiden. Men samtidigt är det bekymmersamt att många, framför allt unga tjejer, inte mår bra. Varje ung elev som mår dåligt, är utsatt för mobbing eller allvarligt funderar på självmord är en elev för mycket. Vi arbetar på många sätt med elevhälsa men vi kan alltid bli bättre, säger Anders Lundkvist, kommunalråd, Piteå kommun.

Förutom presentationen under fullmäktiges sammanträde kommer samtliga nämnder och förvaltningar att erbjudas en återkoppling av resultatet. Rapporten skickas också ut till alla rektorer. Det är sedan upp till respektive skola att besluta om åtgärder utifrån sina resultat.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>