Hem NYHETER Karlstads universitets uppdrags AB: Kompetensutveckling för pedagoger och skolledare

Karlstads universitets uppdrags AB: Kompetensutveckling för pedagoger och skolledare

Publicerat av: Redaktionen

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom skola och förskola.

Här finns aktuella utbildningar som är på gång eller som vi nu tar emot anmälningar till.

Sök statsbidrag!

Statsbidrag är ett sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika insatser i skolan. Till exempel kan medel användas till att frigöra tid för förskollärare så att de kan handleda kollegor i Läslyftet. Det finns också medel att söka via Statens kulturråd.

Handledarutbildning inom Läslyftet i förskolan

I mitten av mars startar anmälan till handledarutbildningen för förskolan  som Karlstads universitet ger på uppdrag av Skolverket.

Handleda vidare inom Läslyftet i förskolan

Under 2020-2021 erbjuds träffar inom handledning för förskollärare som tidigare haft en handledande roll inom Läslyftet. Träffarna är inte poänggivande och erbjuds förskollärare som kommer att leda kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling under läsåret 20/21.

Handleda vidare inom Läslyftet i skolan

Under 2020-2021 erbjuds träffar inom handledning för lärare, förstelärare och lektorer som tidigare haft ett ansvar att leda ämnesdidaktiska diskussioner i språk-, läs- och skrivutveckling eller varit handledare i Läslyftet. Träffarna är inte poänggivande och erbjuds lärare, förstelärare och lektorer som kommer att leda kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling under läsåret 20/21. Träffarna genomförs via RUC.

Handledarutbildning inom specialpedagogik för lärare

I mitten av mars startar anmälan till handledarutbildningen inom specialpedagogik som Karlstads universitet ger på uppdrag av Skolverket.

Kommunförlagda förskolekurser 2020

Karlstads universitets uppdrags AB: Kompetensutveckling för pedagoger och skolledarePå uppdrag av Skolverket erbjuder Karlstads universitet kurser som anordnas i kommunförlagt och på det sättet tydligare kan kopplas direkt till de lokala behoven.

Som huvudman kan du beställa kursen som kommunförlagd kurs. Kontakta vår uppdragskoordinator för att diskutera startdatum, studiefart och antal deltagare för kursen. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan gå ihop för att beställa en regionförlagd kurs.

Karlstads universitet erbjuder följande kurser 2020/20201:

Kontaktperson: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760

Lärarlyftet förlängt till 2025

I mitten av februari vet vi vilka kurser som Skolverket vill att Karlstads universitet ska erbjuda inför hösten 2020. Anmälan till höstens kurser startar i mars via antagning.se.

Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk

Karlstads universitet erbjuder kommunförlagda kurser inom Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 eller åk 7-9, 7.5 hp. Kurserna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Kurserna är öppna för alla lärare, oavsett i vilket ämne du undervisar.

Kurserna kan även vara intressanta för dig som funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att just nu läsa in de högskolepoäng som behövs. De leder inte till behörighet med du kan påbörja din väg mot behörighet. Efter avslutade studier kan du läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk. Kurserna är också intressanta för personal inom SFI och folkhögskolan.

Som huvudman kan du beställa kursen som kommunförlagd kurs. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan också gå ihop för att beställa en regionförlagd kurs.

Kontaktperson: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760


Programmering – nya kurser kommer inför hösten 2020

Inför hösten 2020 kommer Karlstads universitet att erbjuda nya varianter av kurser i programmering. Nya webbsidor är under uppbyggnad.

 • Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp – går att boka från mars
 • Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp – går att boka från mars

Som huvudman kan du beställa kursen som kommunförlagd kurs. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan också gå ihop för att beställa en regionförlagd kurs.

Huvudmän som har matematik- och tekniklärare som undervisar i grundskolans åk 7–9 eller i matematik på gymnasiet, kan låta dessa grupper samläsa det generella innehållet. Gruppen delas endast vid de ämnesdidaktiska momenten. Beställaren och lärosätet kommer överens om datum, tid och plats för de fysiska träffarna så att det passar båda parter. Som huvudman står du för lokaler och eventuella kostnader för förtäring, resor och vikarier.

Kontaktperson: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Karlstads universitet har ett stort utbud av hel- och halvdagsföreläsningar för lärare. Bifogat nyhetsbrevet finns en pdf med utförligare beskrivningar av föreläsningarna. Här nedan listas ämnet Svenska som andraspråks föreläsningserbjudanden:

 • Bygga svenska
 • Pedagogisk planering
 • Skolämnet modersmål: kursplan, kunskapskrav och pedagogisk planering
 • Genrepedagogik och cirkelmodellen
 • Språkutvecklande arbetssätt i SO
 • Digitala språkutvecklande lärmiljöer
 • Språkutvecklande arbetsplatser och arbetsplatslärande
 • Läsförståelse, läsutveckling och lässtrategier påett andraspråk

Som huvudman kan du beställa föreläsningarna kommunförlagt och flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan också gå ihop för att beställa regionförlagda föreläsningar. Kontakta vår uppdragskoordinator för en dialog om upplägg, plats och kostnader. Helst ser vi att grupperna blir cirka 15 lärare. Erbjudandena gäller från våren 2020 och framöver. Om ni har egna önskemål på innehåll diskuterar vi gärna hur ett sådant upplägg kan göras.

Om du är lärare och blir intresserad av vårt upplägg, kontakta din skolhuvudman som i sin tur kontaktar vår uppdragskoordinator för en dialog.

 • Bifogat nyhetsbrevet finns ett informationsblad om föreläsningarna.

Kontaktperson: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760

Akademin för kulturskolor – vi ses på Kulturskoledagarna 25-27 mars i Solna

Akademin för kulturskolor vid Karlstads universitet är en paketering av seminariedagar och kurser för rektorer och pedagoger på landets musik- och kulturskolor.

Vi erbjuder flera utbildningssätt och till exempel gick kulturskolorna i Stockholms län samman och läste en längre kurs i gruppundervisning i piano. Helsingborgs kommun samlade sina pedagoger för en seminariedag om gruppundervisning i piano, blås och stråk. Vi ger också en kurs på temat “nyfiken-på-rektorstjänst” och en mer omfattande rektorsutbildning för kulturskolan respektive folkhögskolan på 30 hp.

Du kan göra icke bindande intresseanmälan och få mer information via mejl från vår kommunikatör inför kommande kursomgångar av:

Kontakta oss gärna, vi kommer också till Kulturskoledagarna i Solna!

 • Carina Hauge-Rouass, prefekt Musikhögskolan Ingesund, 0570-38501
 • Göran Lindskog, proprefekt Musikhögskolan Ingesund, 0570-38503
 • Pia Sundgren Storm, uppdragskoordinator, 0702-547 760

Kontakt med uppdragsutbildningen

Vill diskutera uppdragsutbildningar för skola och förskola kontaktar du Pia Sundgren Storm, uppdragskoordinator hos Uppdrags AB vid Karlstads universitet, tel 0724-547 760, pia.sundgren-storm@kau.se

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>