AI och lärare
Hem TEKNIK AI kommer att spela en viktig roll i klassrummet

AI kommer att spela en viktig roll i klassrummet

Publicerat av: Redaktionen

I augusti när skolan börjar kommer AI att spela en viktig roll i klassrummet, oavsett om lärare använder det eller inte.

Sedan i november då ChatGPT släpptes har vi sett både möjligheter och risker med AI inom utbildningsbranschen;

AImodeller som ChatGPT, Bard och andra är här för att stanna och har stora potential för att revolutionera utbildning och elevernas resultat. Det är avgörande att lärare skaffar sig AI-kunskaper och färdigheter att navigera i detta snabbt föränderliga landskap.

Som jag diskuterade i AI och svenska skolan behöver vi också en väldefinierad AIstrategi i svenskskola för att maximera dess fördelar och minimera dess negativa effekter. När skolan öppnar i augusti kommer det att finnas elever som redan är AI-kunniga. Dessa elever kan redan ha erfarenhet av att använda chatbotar för att förbättra sitt lärande, och detta kommer att representera en förändring i den traditionella rollen som lärare. Vi står inför en utmaning där AI är den andra lärareniklassrummet. Det är bråttom att implementera en nationellAIstrategi med centrala riktlinjer samt tillhandahålla utbildning och kompetensutveckling för lärare inom AI.

I klassrummet kan lärare använda AI för att anpassa lektionerna. Till exempel kan elever med dysleksi få hjälp med AI-baserade läs- och skrivverktyg, eller tal-till-text-tekniker. Elever som har svårt att förstå ett ämne kan få stöd av AI. Speciellt när det kommer till skriftlig kommunikation kan AI-verktyg som ChatGPT vara till stor hjälp.

I min egen engelska undervisning övade eleverna på att skriva i en låst lärplattform utan hjälpmedel, varefter jag analyserade elevers texter med hjälp av ChatGPT och aspekter som av grammatik, struktur, innehåll samt utvärderade texten utefter betygskriterierna. Därefter har jag gått igenom resultaten individuellt med eleverna. Detta ger eleverna möjlighet att utveckla språket. Samtidigt som eleverna bygger upp sitt självförtroende, upptäcker de hur teknik kan användas som ett effektivt hjälpmedel i språkinlärning men också lära sig att ta kommandot över sitt lärande.

AI och lärareAI ger oändliga möjligheter inom utbildning, det har vi sett i diskussioner under första halvåret. Genom att automatisera administrativa uppgifter får lärare mer tid att engagera sig i eleverna, vilket resulterar i effektivare undervisning. Min skola använder GoogleClassroom (GC) och StudyBee (SB), två verktyg som erbjuder fantastiska möjligheter. Jag, till exempel publicerar mina lektioner en vecka i förväg för att ge eleverna möjlighet att studera material och öva på självskattningsprov. Dessutom kan jag ibland ställa frågor som eleverna kan diskutera i ett inlägg på samma plattform före, under och även efter lektionen.

Vi använder SB för att kommunicera hur eleven ligger till i sitt lärande och lärare kan skriva en kort notis där läraren beskriver vad eleven behöver göra för att uppnå målen i kursen. Tänk att SB utvecklar sin plattform och använder AI att analysera elevernas prestationer och identifierar deras styrkor och svagheter (förutsatt båda GC och SB används effektivt). Detta skulle möjliggöra individuell inlärning som i sin tur inkluderar lektionsrekommendationer och anpassade övningar baserade på varje elevs unika behov. Detta skulle göra lärarens arbete effektivare.

Andra områden som lärare kan använda AI är vid bedömning; kort beskriver jag skriftliga övningar i engelska här. AI kan hjälpa lärarna att skapa uppgifter och ge formativ återkoppling till eleverna. Ett annat område är att AI kan ge förbättrad förståelse genom att skapa interaktiva inlärningsupplevelser. Ett tredje område där lärare kan använda AI i klassrummet är genom skräddarsydda personaliserade inlärningsupplevelser som ger eleven möjligheter att välja vad hen vill studera. Ett fjärde område är att AI verktyget kan hjälpa läraren att identifiera elever som har det svårt och sedan ge eleven riktat stöd, vilket vi kan kalla tidig intervention. Ett femte område är att AI blir en nyfikenhetsmotor i klassrummet där läraren kan driva fram nyfikenhet eftersom det gör det möjligt för eleven att utforska ämnen ur olika perspektiv. Ett sjätte område är att använda AI för övningar i källkritik. Det sista men inte det minsta är att lära ut risker kopplat till AI och etikanvändning av AI i klassrummet.

AI har potential att förändra svensk utbildning, och dess betydelse kan inte underskattas. Med AI kan lärare anpassa lektionerna för att möta behoven hos eleverna, från eleven som behöver stöd med att läsa och skriva till de elever som behöver extra stöd inom specifika ämnen. AI kan också hjälpa lärare i bedömningsprocessen och skapar nya möjligheter för interaktiva, engagerande och personliga inlärningsupplevelser.

Men allt detta belyser också vikten av en väl utformad och genomtänkt nationell AI-strategi. Vi är i en brytpunkt där AI kommer spela en avgörande roll inom utbildning och övriga branscher. Vi måste vara förberedda på att göra det bästa av detta. En nationell AI-strategi bör inkludera, hur lärare ska utbildas inom AI samt ge stöd för att få ut det mesta av AI-verktygen. Detta inkluderar en etiskAI och ansvarsfullAI användning i klassrummet och lärare bör ha kunskaper och färdigheter inom båda områden.

AI öppnar nya dörrar och för lärare innebär det att de står inför nya utmaningar och möjligheter. Potentialen för skräddarsydd undervisningen efter elevens behov, förbättrad bedömning och möjligheter att skapa interaktiva och personliga inlärningsupplevelser. Möjligheterna är enorma. För att förverkliga dessa fördelar kommer det dock att krävas en stark nationell AI-strategi som inte bara identifierar de mest effektiva AI-verktygen, utan också ger lärare nödvändig utbildning och stöd.

Det krävs att lärare har rätt kompetens för att hantera denna #digitalatransformation. Utan rätt expertis riskerar vi att gå miste om de betydande möjligheter som AI erbjuder inom utbildning. Bland lärare är det en varierande kunskaps-och kompetensnivå. Ett av de första stegen är att jämna ut kompetensen genom olika utbildningssatsningar.

Genom att införa en nationell AI-strategi kan vi verkligen stötta våra lärare med en framtidsvision att förvandla svensk utbildning. Denna nationella AI-strategin bör ha målsättningar att anpassat inlärningen, effektiviteten och skalbarheten, samt öka tillgängligheten. AI bör användas för att göra anpassningar baserat på den enskilda elevens behov. Identifierar styrkor, svagheter och inlärningsstilar och därmed personifiera undervisning. Genom att automatisera vissa aspekter av lärande och bedömning kan lärare lägga mer tid på pedagogiska uppgifter och uppmuntra elevernas engagemang.

Dessutom kan AI nå en större grupp elever, vilket ökar skalbarheten. Skalbarheten kan förbättras genom att förbättra tillgången till utbildning för elever med fysiska, sociala och ekonomiska funktionshinder. Det förbättrar också tillgången till utbildning för landsbygdsområden och personer med särskilda behov genom att erbjuda AI lärarassistent ledda lektioner. Vidare i själva strategin är det kanske fem pelare: investera i AI, bygga upp infrastruktur, utveckla en talangpool, sätta ihop etiska riktlinjer, och riktlinjer för samarbete.

En investering i AI-baserad forskning inom utbildning som innebär att finansiera pilotprojekt som undersöker användningen av AI inom utbildning. Båda offentliga och privata sektorer bör involveras. Bygga upp en infrastruktur går hand i hand med att investera i AI att få tillgång till de nödvändiga resurserna. Det kan innebära att bygga datacentraler eller förbättra infrastrukturen på landsbygden och att en lämplig hård- och mjukvara för skolor finns. Genom att utbilda lärare och elever i AI kan vi säkerställa att vi har de talanger vi behöver för att genomföra AI-projekt.

Detta kan innebära att man införlivar AI-relaterade klasser i läroplanen eller erbjuder fortbildning för lärare. Det är viktigt att överväga datasekretess och etiska frågor. Varför? Vi bör ha väldefinierade och klara etiska riktlinjer för hur data ska användas och skyddas. Det sista är för att maximera effektiviteten och tillämpningen av AI, behövs ett samarbete med internationella organisationer och länder. Detta kan innebära ett samarbete inom forskning, utbyte av erfarenheter eller samarbete kring internationella projekt.

För att denna strategi ska bli framgångsrik, är det viktigt att vi tar ett steg tillbaka, och tänker på de etiska aspekterna och möjliga riskermedAI. Vi måste se till att AI används ansvarsfullt i klassrummet. Lärare behöver utrustas med rätt kunskaper och färdigheter för att kunna navigera bland dessa komplicerade frågor för att garantera en säker och effektiv användning av AI.

Sammanfattningsvis kan AI verkligen bli en spelväxlare för svensk skola. Det har kapaciteten att revolutionera sättet vi lär och undervisar på, men det kräver noggrann planering, rätt utbildning för lärare och ett engagemang för etiskt ansvar och en väldefinierad nationell AI strategi.

Ett stort tack till Monica Sommarin, lärare i svenska, och Stine-Mari Fjeld, BMA och lärare i vård- och omsorg, för att ha granskat och hjälpt till att förbättra denna artikel.

Av Fatosh Yiakup

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>