Hem EFTER PLUGGET Gemensamma krafter lyfte IT-Gymnasiet i Västerås

Gemensamma krafter lyfte IT-Gymnasiet i Västerås

Publicerat av: Redaktionen

vhzcdgfgllhx2suv9v4n

Hösten 2013 genomgick IT-Gymnasiet i Västerås en intern granskning. Den visade att skolans brister och utmaningar var flera, bland annat fanns ett stort behov av att höja undervisningens kvalitet. Idag, två år senare, har skolan lyft sig på flera områden, något som också återspeglas i elevernas resultat.

– Det första halvåret var tufft, efter att vi fått svart på vitt vilka utmaningar vi hade. Men den interna granskningen var givetvis värdefull. Jag brukar säga att vi där och då tog det första och mest smärtsamma utvecklingssteget framåt – att gå från omedvetet dåligt till medvetet dåligt, säger Lydia Folke, rektor på skolan.

– Nu tycker jag att vi har nått nästa steg i utvecklingen – vi är omedvetet bra. Eleverna beskriver att lärarna har blivit bättre men lärarna själva säger att det är eleverna som blivit bättre. Givetvis hänger det ihop.

Lydia Folke hade varit rektor på skolan i ett år när den interna granskningen ägde rum. Arbetet med att åtgärda de brister som identifierades startade direkt.

Stöd i aktuell forskning
– Det är ett stort arbete och vi har fått stöd i processen av IT-Gymnasiets verksamhetschef, kvalitetschef, pedagogiska utvecklingsstrateg och andra stabspersoner. Forskning visar också att det är bra att ta in externa specialister i sådana här lägen, i vårt fall blev det en specialpedagog.

Fokus låg främst på att utveckla undervisningen.

– Vi valde att etablera bra samarbetsformer för att på så sätt skapa utrymme för kollegialt lärande. Många jobbade för isolerat med bara sina kurser och det fanns vissa tendenser att skylla dåliga resultat på eleverna.

– När vi presenterade de förändringar som skulle genomföras fanns det ett visst motstånd, men idag är alla eniga om att förändringarna var nödvändiga och vi fortsätter att förändra och utveckla. Vi ska bli ännu bättre.

Samarbete med andra skolor
Idag är IT-Gymnasiet i Västerås på många sätt en ny skola. Undersökningar som gjorts visar bland annat att medarbetarna har halverat sin stressnivå de senaste två åren. En av framgångsfaktorerna har varit samarbetet med systerskolorna, IT-Gymnasiet i Örebro och Karlstad, som är indelade i samma region.

– En viktig lärdom som åtminstone jag tar med mig är att ensam inte alls är stark. Vi hade en del gemensamma utmaningar med de andra skolorna och det samarbete vi inledde då lever vidare än idag. Vi rektorer behöver också kollegialt lärande så vi har möten varje vecka, fysiska eller via Skype, där vi diskuterar aktuella frågor, berättar Lydia Folke.

Undervisningens kvalitet på IT-Gymnasiet i Västerås har blivit bättre och i år kommer elevernas resultat vara bättre än på länge, enligt de prognoser som gjorts. En utmaning under hela resan har varit att skapa en tydlig organisation som gör det möjligt för medarbetarna att ta ansvar både för de egna ämnena och för helheten.

– Idag har vi andra strukturer och arbetssätt på skolan, jag jobbar mer som ledare och samordnare och har fördelat mycket av ledarskapet till arbetslagen, som är indelade efter programmen. Våra pedagoger har också öppnat upp sina klassrum mer för varandra och det bidrar till att det kollegiala lärandet ökar. När idéer och undervisningsupplägg delas leder det till att kvaliteten blir bättre, säger Lydia Folke.

Skeptisk i början
Daniel Andersson är förstelärare på det estetiska programmet och han har jobbat på skolan sedan 2009. Han tycker att mycket har blivit bättre de senaste två åren.

– Efter granskningen 2013 började vi jobba mer med fördelat ledarskap och vi tog bort arbetslagsledarrollen. Istället tillsattes en biträdande rektor som fick ta en del administrativa arbetsuppgifter. Jag var skeptisk till en början ska jag erkänna, men det blev bättre eftersom det skapade förutsättningar för vår rektor att bli en pedagogisk ledare.

Lydia Folke fyller i.
– De gamla arbetslagen hade blivit för hierarkiska, det fanns för lite friutrymme och därmed för lite ansvarstagande hos varje medarbetare. Idag har vi istället en pedagogisk utvecklingsgrupp med förstelärarna, specialpedagog och biträdande rektor som jag leder. Vi har också en arbetslagsorganisation för administrativt stöd som leds av biträdande rektor. Förändringen är inspirerad av forskning och teorier om lärande skolutveckling och hållbart skolledarskap.

Bra centralt stöd
Förändringsarbetet rivstartade hösten 2013. Ett halvår efter den interna granskningen kom Skolinspektionen på besök.

– Det är klart att det var ångestfyllda månader. Därför var det en oerhört skön känsla när rapporten från Skolinspektionen väl kom med endast en mindre anmärkning. Då kände vi att allt slit hade gett önskat resultat. Sen är vi inte i mål än, vi har mycket som kan bli ännu bättre och ingen kan ju vara nöjd förrän 100 procent av eleverna når kunskapsmålen och sin fulla potential. Där är vi inte riktigt – än!

Daniel Andersson ser ljust på IT-Gymnasiets framtid i Västerås.
– Skolan är på rätt spår. Eleverna känner sig trygga och arbetsklimatet är bra. Det är lätt att vara efterklok, men jag har hela tiden haft inställningen att vi kommer lyckas vända trenden, säger han.

”Man måste vara fruktansvärt envis”
Lydia Folke tycker att hon och övriga medarbetare på skolan har fått ett bra stöd i att lyfta kvaliteten.

– Vi har en bra struktur inom IT-Gymnasiet centralt, det finns alltid hjälp att få från personer som är experter på det de gör. Jag har exempelvis aldrig tidigare haft så nära samarbete med min chef som under mina år här. Jag har fått bra förutsättningar för att lyckas med mitt uppdrag – att ge skolan en nystart. I efterhand har hon analyserat skolans utveckling. Hon ser några givna förklaringar till varför de lyckats.

– En stark stab som finns där som stöd är jätteviktigt och det har vi haft. I min roll som rektor har envisheten varit central. Man måste vara fruktansvärt envis och helt enkelt bestämma sig för att vi ska lyckas. Sen behövs medarbetare med samma inställning och vilja att utvecklas, samt mod att våga förändra på riktigt. Alltid tillsammans och med eleven i centrum.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>