Teknikföretagen vill stärka ungas självförtroende i matte – humorserie får fortsättning

Matematik och teknik är attitydmässigt länkade till varandra.

Teknikföretagen vill stärka ungas självförtroende i matte – humorserie får fortsättning 1Brist på självförtroende i matematik och svaga mattekunskaper är en stor anledning till varför unga avstår från att välja teknikinriktade utbildningar (aktuellt just nu när det är gymnasieval). Det är därför otroligt viktigt för oss på Teknikföretagen att jobba med ämnet matematik. Lärarens roll är helt avgörande och med vår satsning ”vi räknar på det!” hoppas vi kunna stötta och inspirera lärare som vill hitta fler sätt att lägga upp sin undervisning.

Cirka tio procent av eleverna som går ut nionde klass har underkänt i matematik. Detta är något som arbetsgivar- och branchorganisationen Teknikföretagen vill ändra på.

Genom humordrivna filmer som illustrerar vardagsproblem unga stöter på är syftet att avdramatisera matematikämnet bland högstadieelever. Lagom till terminsstarten släpps nya avsnitt som programleds av influencern Hanna ”HanaPee” Persson.

Med serien ”vi räknar på det!” hoppas Teknikföretagen kunna inspirera både elever och lärare. Tanken är att koppla matten närmare verkligheten för att ämnet ska kännas mer relevant och mindre skrämmande för eleverna. Frågorna som besvaras med hjälp av matematikläraren Elin Gawell har tagits fram i samarbete med högstadieelever och till varje avsnitt finns en lärarhandledning att ladda ner på https://hacktheworld.se

– Generellt ser vi att unga har en bild av att vissa personer kan matematik och andra inte, snarare än att alla kan lära sig. Och den här inställningen finns ju även bland vuxna, säger Elin Östblom, ungdomskommunikatör på Teknikföretagen. Vi ser också att flickor i högre grad än pojkarna är oroliga för sin matematiska förmåga när de söker teknikrelaterade utbildningar, detta trots att flickorna som grupp har högre betyg i matematik än pojkarna som grupp.