Vitterhetsakademien belönar framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap
Hem EVENT Kungl. Vitterhetsakademien belönar framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap

Kungl. Vitterhetsakademien belönar framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap

Publicerat av: Redaktionen

Kungl. Vitterhetsakademien delar varje år ut priser och medaljer till framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap.

2023 års mottagare av belöningarna har nu utsetts.

Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning tilldelas professor Torsten Persson, Stockholm, för hans internationellt erkända, banbrytande bidrag till förståelsen av samspelet mellan politik och ekonomi, särskilt sambandet mellan konstitutionella villkor och ekonomisk politik. Prissumman är 700 000 kronor.

De Rettigska priserna om 250 000 kronor vardera tilldelas:

Christina Kullberg, professor i franska vid Uppsala universitet, för hennes framstående och produktiva forskning inom det litteraturvetenskapliga fältet ”världslitteratur”, där hon tar sig an romankonst, poesi, reselitteratur och historieskrivning med inspiration från t.ex. etnografi och antropologi, diskursanalys och översättningsforskning.

Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, för hans banbrytande framsteg inom demokratiforskningen, dels genom teoretisk utveckling av olika demokratimodeller, dels genom att skapa operationella mått för teoretiska begrepp och därefter konstruera en infrastruktur för att kunna mäta demokrati över tid och rum.

Vitterhetsakademien belönar framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap

Akademiens pristagare och medaljörer 2023: Torsten Persson, Christina Kullberg, Staffan I. Lindberg, Tobias Andersson, Olov Lund, Fredrik Sixtensson, Carla Killander Cariboni, Patrik Andersson, Katarina Kvennberg, Kerstin Smeds, Elisabet Lagerström.

Uno Lindgrens pris tilldelas docent Carla Killander Cariboni, för hennes forskning om den svenske 1700-talsresenären Jacob Jonas Björnståhl, där hon bidrar till bilden av Björnståhl som en upplysningsman starkt influerad av fransk vetenskap och kultur. Prissumman är 75 000 kronor.

Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet är i år inriktat mot historia och tilldelas lärarna Patrik Andersson, Vansbro Utbildningscenter, och Katarina Kvennberg, Katedralskolan i Lund.

Prissumman är 50 000 kronor var samt 20 000 kronor till respektive skolbibliotek. Se även separat pressmeddelande om lärarpristagarna.

Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten tilldelas fil. och teol. dr Tobias Andersson, Uppsala, fil.dr Olov Lund, Stockholm, och fil.dr Fredrik Sixtensson, Stockholm. Prissumman är 50 000 kr var.

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas professor emeritus Kerstin Smeds, Umeå universitet, för hennes betydelsefulla insatser för att introducera, beforska och bygga upp museologin i Sverige.

Akademiens inskriftsmedalj i silver tilldelas Vitterhetsakademiens tillsynsperson Elisabet Lagerström, Stjernsunds slott, för hennes engagerade insatser i bevarandet och utvecklingen av en värdefull kulturmiljö.

Årets priser och medaljer delas ut vid Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars. Foton från ceremonin kommer att finnas tillgängliga från den 21 mars.

Motiveringar och mer information om årets pristagare samt om de olika priserna publiceras på Vitterhetsakademiens hemsida.

Mottagare av Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2023 meddelas senare.

Kungl. Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. Gad Rausings pris (1,5 mkr), Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (delas ut vartannat år, 700 000 kr) och Rettigska priserna (2 stycken à 250 000 kr) tillhör de största priserna och delas ut enligt varje donators önskemål, liksom flera mindre priser. Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv har inrättat och bekostar med egna medel.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>