Hem NYHETER Lärare i fritidshem larmar: Enorm brist på lärare, för stora elevgrupper och lärarna får inte tid till den pedagogiska verksamheten

Lärare i fritidshem larmar: Enorm brist på lärare, för stora elevgrupper och lärarna får inte tid till den pedagogiska verksamheten

Publicerat av: Redaktionen

Fritidshemmen har en enorm potential att bidra till elevers utveckling i ett globaliserat kunskapssamhälle och har aldrig haft så många inskrivna elever som idag-ändå lyser satsningar på fritidshemmen med sin frånvaro.

Idag har vi en allvarlig situation på våra fritidshem.

De bristande förutsättningarna för dagens fritidshem drabbar både kvalitet och lärarnas arbetsbelastning. Det visar en ny rapport av Lärarförbundet.

Lärare i fritidshem larmar: Enorm brist på lärare, för stora elevgrupper och lärarna får inte tid till den pedagogiska verksamheten

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet

De största utmaningarna som medlemmarna ser med sin arbetssituation är att de inte har tillräckliga resurser att ta hand om barn med behov av särskilt stöd, att elevgrupperna är stora, att lokalerna inte är anpassade för verksamheten och att det saknas tid för planering, reflektion och utveckling av undervisningen.

Bristen på lärare i fritidshem är akut- det är den lärarkategori där lärarbristen i relation till lärargruppens storlek är som allra störst.

Skolverkets nya statistik som också släpps idag visar på en fortsatt hög nivå på elevgrupperna och ett fortsatt stort behov av utbildade lärare. Enbart 39 procent av årsarbetarna i fritidshem har en pedagogisk högskoleexamen.

Det är den lägsta andelen som uppmätts sedan Skolverket påbörjade mätningen 1995 och en minskning med tre procentenheter sedan förra året. Varje årsarbetskraft med pedagogisk högskoleutbildning har idag i snitt ansvar för 54 elever (53,6). Det är en ökning med nästan fyra procentenheter från föregående år.

–Det är just en sådan situation som orsakar stressrelaterad psykisk ohälsa. Lärare i fritidshem är en av de yrkesgrupper som har högst sjukskrivningstal på hela den svenska arbetsmarknaden. Vi kräver att huvudmännen ska agera kraftfullt för att skapa balans mellan krav och resurser i arbetet för lärare i fritidshem, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Lärarna i fritidshem har i genomsnitt fyra timmars planeringstid i veckan för sitt arbete i fritidshemmen.

Två av tre uppger att planeringstiden är knapp eller inte alls räcker till. Tre av fyra lärare i fritidshem anger att de har för hög arbetsbelastning.

Det kommer att krävas politisk vilja och stora resurser- både på lokalt och nationellt plan- för att fritidshemmen ska kunna fortsätta att utvecklas och bli den unika verksamhet som den har möjlighet att vara.

–Med satsningar på fler lärare i fritidshem, högre lön, bättre arbetsvillkor kan vi höja lärareffekten i fritidshemmen. Politikerna måste tillföra de resurser som möjliggör för verksamheten att leva upp till hela sin potential. Det är bedrövligt att verksamheten inte prioriteras högre av politiken, tänk om och gör rätt säger Johanna Jaara Åstrand.

I Lärarförbundets politik för framtidens fritidshem identifierar vi vilka satsningar som måste göras för att fritidshemmen ska bli en bättre arbetsplats för alla sina viktiga medarbetare och skapa ännu tydligare positiva avtryck för både elever och vuxna i hela skolsystemet.

Några exempel på våra politiska förslag:

  • Inför nationella riktmärken för elevgruppernas storlek och upprätta en plan för hur riktmärkenas nivåer ska nås.
  • Satsa resurser för högre lärartäthet genom fler utbildade lärare i fritidshem.
  • Säkra tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling av all undervisning för varje lärare i fritidshem, som schemaläggs varje vecka både enskilt och med kollegor.

För mer information:
https://lararforbundet.se/artikelsidor/saa-vill-lararforbundet-forbattra-arbetsmiljon-paa-fritidshemmen

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>