Hem SKOLNIVÅGRUNDSKOLA Nya befattningar ska komplettera lärares uppdrag i Malmö

Nya befattningar ska komplettera lärares uppdrag i Malmö

Publicerat av: Redaktionen

Det råder brist på legitimerade lärare i hela landet och som ett led i att locka fler till läraryrket och samtidigt komplettera lärarnas uppdrag inför nu grundskoleförvaltningen i Malmö stad två nya befattningar.

Det rör sig om befattningarna lärarassistent och elevkoordinator. Lärarassistens ansvarsområde är att vara en resurs som kan stödja och avlasta lärarens uppdrag att undervisa.

Lärarassistenten har ett elevsocialt uppdrag och kan till exempel hantera frånvaro och vara rastvärd.

Nya befattningar ska komplettera lärares uppdrag i Malmö

Elevkoordinatorn ska kunna ta över ansvaret för lärarens mentorsuppdrag och kan till exempel arbeta med läroplanens värdegrundsuppdrag och med elevernas ansvar och inflytande samt med elevernas studiesituation.

Båda dessa befattningar är klara för rekrytering. Rektorerna får själva göra en bedömning av hur behovet av dessa befattningar ser ut på skolorna och därefter sker rekryteringen i samarbete med förvaltningens HR-avdelning. Satsningen kommer att följas och utvärderas på 10 skolor under två års tid.

– Vi står inför den största rekryteringsutmaningen på länge, det finns helt enkelt inte tillräckligt många lärare. Därför måste vi tänka nytt och ställa frågan vad lärare gör som någon annan kan göra. Lärares kompetens måste tas tillvara för det uppdrag de är satta att genomföra, nämligen att undervisa och därför inför vi nu dessa två befattningar, säger Birgitta Spjuth, chef för kompetensförsörjningsenheten i Malmö stad.

Fakta:
2016 tillsatte grundskoleförvaltningen i Malmö en kompetensförsörjningsenhet inom HR-avdelningen. Enhetens uppdrag är att utveckla förvaltningens arbete med kompetensförsörjning och säkra att alla skolor har tillgång till de kompetenser de behöver. De två nya befattningarna lärarassisten och elevkoordinator är en del i enhetens arbete med att komplettera lärarnas kompetenser.

Andra satsningar är att anställa medarbetare som passerat pensionsåldern, projekt för att få in nyanlända och asylsökande lärare i skolverksamheten, rekrytering av lärare från Finland och Danmark samt programmet Framtida lärare vars syfte är att få fler att vilja utbilda sig till lärare genom att få arbeta ett år i grundskolan. Programmet vänder sig till personer som gått ut gymnasiet under 2017.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>