Digital provleverantör och Sveriges bäst bevarade edtech-hemlighet nya medlemmar i branschorganisation

Branschorganisationen för svensk edtech, Swedish Edtech Industry, växer med ytterligare två medlemmar, den ena kan kallas Sveriges bäst bevarade edtech-hemlighet och den andra är en lösning för säkra digitala prov och bedömningar.

Digital provleverantör och Sveriges bäst bevarade edtech-hemlighet nya medlemmar i branschorganisation 1
Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry

Det känns otroligt kul att välkomna Kognity och Inspera till branschorganisationen, säger Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry. Kognity är med sin internationella profil ett spännande bolag som tar svensk edtech ut i världen och nu när skrivdelen av de nationella proven skall genomföras digitalt redan till hösten känns  det mycket bra att vi representerar fler aktörer. Vi behöver alla stötta upp kring att hjälpa huvudmännen att lösa uppdraget och där är Inspera redan med och bidrar.

“Vertikal efter vertikal i samhället har effektiviserats och förbättrats genom ny teknologi, men nästan ingenting har hänt inom utbildning. Det finns oändligt mycket att göra. Vi har gått med för att vi vill vara med och driva på den förändringen. Swedish EdTech Industry är ett fantastiskt initiativ för att åstadkomma detta.” -Hugo Wernoff, vd Kognity

Kognity har redan tre år efter starten etablerat sig i 70 länder och växer med 100% per år. Idag har de 60 anställda, varav 45 arbetar i Sverige. Idén är att förbättra lärandet genom intelligenta digitala läromedel och det gör det idag på internationella skolor runt om i världen.

Inspera är ett norskgrundat bolag som levererar helhetslösningar för säkra digitala prov och bedömningar till grundskola, gymnasiet och högre utbildning. De opererar på flera marknader och har funnits i Sverige i några år, en närvaro som stärktes när de öppnade kontor i Stockholm.

En bransch i snabb tillväxt

Den svenska edtech branschen är stor och befinner sig i stark tillväxt enligt den senaste rapporten som visar på 12% tillväxt, de nya bolagen blir dessutom fler och har en procentuell ökningstakt på över 50%.

Globalt är edtech en av de snabbast växande marknaderna.

Edtech: Står för Educational Technology. Branschen omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom läromedel, provverktyg, lärplattformar, administrativa system, hårdvara, nätverk, kommunikationslösningar och kompetens.