Modern teknik löser skolans moderna utmaningar
Hem TEKNIK Modern teknik löser skolans moderna utmaningar

Modern teknik löser skolans moderna utmaningar

Publicerat av: Redaktionen

Den svenska skolan står ständigt inför höga förväntningar.

Dels från elever och föräldrar som förväntar sig den bästa möjliga utbildningen, dels från politiker och samhället som ställer krav på effektivisering och modernisering för att hänga med i den globala utvecklingen.

En av de största utmaningarna som skolor står inför är hur de kan använda och anpassa sig till de allt mer avancerade tekniska lösningarna som erbjuds. Framför allt är problemet inte tekniken i sig, utan en kunskapsbrist där det är svårt att förstå hur varje skola kan använda den moderna tekniken på bästa sätt. Hur teknik ska användas för att höja kvalitén på utbildningen och samtidigt frigöra tid och resurser för lärare och administratörer, som tidigare lagts på administrativa uppgifter, till att istället maximera sin undervisningstid och skapa mervärde för elevernas utbildningar. För att lyckas med detta krävs ett nära samarbete med sin IT-leverantör samt moderna tekniska lösningar, som exempelvis Lenovos LANSchool, som gör tekniken till ett regelrätt hjälpmedel i undervisningen, istället för en källa till frustration och utmaningar.

Heltäckande leverantörer
Modern teknik löser skolans moderna utmaningar

Jens Henrik Thomsen, Sales Director och SSG-IDG Lead på Lenovo Nordics

För att optimera användningen av ny teknik samtidigt som man minskar resursåtgången på tekniskt administrativa uppgifter så som installation, uppdatering och underhåll, bör man arbeta med en IT-leverantör som arbetar heltäckande och som hjälper till i alla led. Detta innebär en IT-leverantör som arbetar tillsammans med skolledningen för att hitta rätt lösning för just dem, från val av hård- och mjukvara till utbildning i hur den senaste mjukvaran kan användas för att effektivisera och förbättra elevernas förutsättningar att lyckas.

Den största tiden kopplad till teknik och IT för skolor läggs ofta på installation av nya datorer och andra enheter till elever och lärare. Här finns det mycket tid att spara, om man arbetar tillsammans med en leverantör som kan hjälpa till från start till mål. Processen effektiviseras avsevärt om man tar hjälp och råd från leverantören om vilken hård- och mjukvara som behövs, teknisk support, samt om enheterna förbereds redan i fabriken, för att vara färdiga att användas när de levereras. Då behöver skolans administratörer mer eller mindre bara ge ut personliga inloggningar till elever och lärare innan de nya enheterna kan börja användas. Dessutom innebär detta att enheterna redan vid leverans är utrustade med moderna säkerhetslösningar, för att stärka både skolans och elevernas säkerhet. Sist men inte minst, med tillgång till rätt support och helpdesk för både hård- och mjukvara, kommer användarupplevelsen optimeras för både elever och lärare.

Men det handlar inte bara om att effektivisera och spara resurser. Anledningen till att det finns en debatt om den moderna teknikens vara eller icke vara i skolan, är i stor utsträckning kopplat till de koncentrationssvårigheter som datorer och läsplattor kan innebära. Å ena sidan vill vi inte att våra yngre generationer ska halka efter jämfört med omvärlden när det kommer till den tekniska kunskapen, å andra sidan vill vi ha arbetsro och en hållbar studiemiljö i klassrummen. Så hur uppnår man den bästa tekniska balansen?

Teknik med elever och lärare i centrum

Idag finns det bra tekniska lösningar som gör det möjligt att använda modern teknik i skolan, samtidigt som de förbättrar fokuset i klassrummen. Ett exempel är Kalmar kommun, där man under många har år arbetat aktivt för att digitalisera utbildningen med syfte att förbättra elevernas skolgång och lärarnas arbetsplats. Sedan drygt ett år tillbaka har de använt LANschool för sina verksamheter – ett digitalt verktyg som hjälper lärare och elever att snabbt komma igång med undervisningen, och som hjälper såväl elever som lärare att fokusera på rätt saker.

LANschool har många praktiska lösningar som hjälper lärarna hålla bättra koll på klassrummet. Bland annat kan man begränsa vilka webbplatser som är tillgängliga under den pågående lektionen, och man har möjlighet att få en översikt över alla elevers skärmar för att följa vad de arbetar med. Dessutom har lärare möjlighet att skärmdela och fjärrstyra elevernas datorer, vilket är ett bra verktyg inte minst vid distansundervisning. Lärarna har också möjlighet att låsa elevernas skärmar och tangentbord för att fånga deras uppmärksamhet när läraren pratar.

För eleverna så finns det både chatt-funktioner och möjlighet att räcka upp handen virtuellt. Detta gör det lättare för de elever som annars inte tar lika stor plats i klassrummet att få den hjälp de behöver, utan att behöva ta ett större utrymme i klassrummet som många inte är bekväma med.

Teknik som stödjer ett högre läranderesultat

Ett delmål med denna typ av tekniska lösningar är att tids- och resurseffektivisera skolorna, och på så sätt låta lärarkåren fokusera på utbildningens kvalitet och utveckling, snarare än på att behöva oroa sig över huruvida tekniken ska fungera eller inte. Men det högre syftet med tekniken handlar om elevernas och lärarnas bästa. Utanför skolväsendets väggar accelererar den tekniska utvecklingen och skolan måste anamma denna utveckling, och förbereda eleverna på den värld som möter dem då de gått ut skolan. Det är därför viktigt att den svenska skolan ser tekniken som en tillgång för lärare och elever snarare än ett nödvändigt ont. Därför kan LANschool och andra tekniska lösningar i framkant vara den framgångsfaktor som den svenska skolan söker efter, för att både hjälpa elever och lärare att nå sina mål om högre läranderesultat, samtidigt som undervisningen blir både modernare och mer engagerande.

Jens Henrik Thomsen, Sales Director och SSG-IDG Lead på Lenovo Nordics

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>