Lekolar i Almedalen: I princip alla upphandlare har tagit till sig begreppet Giftfri Förskola

Almedalsveckan är i full gång. På Naturskyddsföreningens seminarium ”Kemikaliesmart upphandling – det funkar!” är Lekolars miljö- & kvalitetschef Pierre Lennartsson inbjuden talare.

PLekolar i Almedalen: I princip alla upphandlare har tagit till sig begreppet Giftfri Förskola 1ierre berättar om hur Lekolar valt att gå längre än de flesta andra när det gäller hållbar utveckling, etisk handel och socialt ansvar.

– Det är ju egentligen inte konstigt att vi på Lekolar var bland de allra första som på allvar tog tag i det här med giftiga kemikalier. Våra slutanvändare är barn och ungdomar som är mer känsliga för exponering av giftiga ämnen, förklarar Pierre.

Som en stor aktör har Lekolar resurser att göra det som inte alla leverantörer klarar och företaget har sedan flera år tillbaka en hel avdelning som arbetar dedikerat och proaktivt med miljö- och säkerhetsfrågor. Dessutom sitter Pierre själv med i Upphandlingsmyndighetens expertgrupper för leksaker, möbler och textilier.

Det engagerade miljöarbetet har resulterat i att en majoritet av Lekolars möbler och leksaker nu uppfyller Giftfri Förskolas höga krav. Detta samtidigt som företaget tydligt ser en ökad medvetenhet hos sina kunder.

– Vi upplever att i princip alla upphandlare har tagit till sig begreppet Giftfri Förskola. Upphandlarna hänvisar antingen till Upphandlingsmyndighetens kriterier eller så har de egna kravställningar som i mångt och mycket korrelerar med Giftfri Förskola, berättar Andreas Söderström på Lekolars anbudsavdelning.

Enligt Naturskyddsföreningen visar en uppföljning av kommunernas arbete för en giftfri förskola att minst 73 procent av landets kommunala förskolor är, eller är på väg att bli, fria från kända farliga kemikalier.

Både Lekolar och Naturskyddsföreningen kan alltså konstatera att arbetet med Giftfri Förskola har gett önskad effekt – att skadliga kemikalier fasas ut från förskolan och skolan vilket ger barnen en hälsosammare och säkrare miljö.