Smulans förskola i Uppsala är fortsatt Qualiscertifierad efter sin andra granskning

Smulans förskola i Uppsala har återigen blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem.

De har arbetat med Qualis sedan år 2012 och har nu blivit granskade för andra gången.Smulans förskola i Uppsala är fortsatt Qualiscertifierad efter sin andra granskning 1

Smulans förskola präglas av trygghet och trivsel, pedagogernas engagemang och kompetens, ett professionellt förhållningssätt samt ett positivt bemötande. Förskolans arbete med värdegrunden är synligt och tydligt i verksamheten och varje barn ges utrymme att reflektera över etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Organisationen är tydlig och alla delar samverkar kring måluppfyllelse av det nationella uppdraget. Nulägesrapporter och veckoreflektioner är underlag för att pedagogroll och arbetssätt kontinuerligt utvecklas mot högre måluppfyllelse.

Efter den externa granskningen får Smulans förskola en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis