Nordisk konferens om kontroversiella frågor i SO-undervisning

24-25 oktober samlas forskare från hela Norden vid Umeå universitet för att presentera och diskutera forskning om kontroversiella frågor i SO-undervisning.

Bakgrunden är att kontroversiella frågor som flyktingpolitik, klimatförändringar och terrorism kommit att få en allt mer framträdande roll i undervisningen av de samhällsorienterande ämnena. I dagens alltmer polariserade samhällsklimat är det lärarnas uppgift att hantera dessa svåra frågor där agendan kan förändras snabbt.

Under konferensen behandlas skolans och särskilt de samhällsorienterande ämnenas roll att hjälpa eleverna att utveckla förhållningssätt till dagsaktuella, komplexa och kontroversiella samhällsfrågor som saknar enkla svar eller lösningar.

Särskilt inbjuden till konferensen är gästprofessor Mette Buchardt, från Aalborg Universitet i Danmark, som kommer att föreläsa på temat: ”The Social Studies subjects. Practice and research between didactics and curriculum”.

Läs mer om programmet