NTA-teman anpassade för grundsärskolan ökar möjligheten att lyckas i skolan

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) är ett skolutvecklingsprogram som ger pedagoger möjlighet att arbeta laborativt med naturvetenskap och teknik – från förskolan till årskurs 9.

Karin Sahlberg, som är lärare på Björkebyskolan och samordnare i Järfälla kommun för NTA, har anpassat tre teman för grundsärskolan: Kretsar kring el, Från frö till frö och Kemiförsök.

Arbetet med NTA special (material för grundsärskolan) har gjorts genom att anpassa temana efter grundsärskolans läroplan skolaoch låta lärare i grundsärskolan och träningsskolan få prova materialet och ge sina synpunkter. Även lärare i förberedelseklasser har fått prova materialet och ge sina synpunkter, för att se hur materialet kan användas i nyanländas lärande. Dessa teman kommer att finnas tillgängliga höstterminen 2016.

– Det handlar om att öka kunskaperna samtidigt som det är en demokratisk fråga för en likvärdig skola. I Sverige ligger vi i framkant med det pedagogiska arbetet i grundsärskolan och vi har kämpat för att lyfta fram möjligheterna för denna elevgrupp att också få chans att lyckas i skolan, säger Karin Sahlberg.

Ungefär hälften av Järfällas elever i grundskolan arbetar i nuläget med olika NTA-teman. Även flera förskolor arbetar med NTA-teman. Under våren har NTA arbetat fram flera teman för grundskolan, bland annat två digitala teman, Kroppen och Rymden.

– Det är viktigt att utveckla skolmaterial efter verksamhetens behov och material som riktar sig till grundsärskolan är efterfrågat. Karins anpassningar är ett värdefullt komplement i arbetet med NTA-teman, säger Gerd Bergman, utvecklingschef på NTA Skolutveckling.

Post Comment