Samarbete om akademiskt skrivande för högskolestudenter
Hem SKOLNIVÅEFTERGYMNASIAL UTBILDNING Samarbete om akademiskt skrivande för högskolestudenter

Samarbete om akademiskt skrivande för högskolestudenter

Publicerat av: Redaktionen

Under 2013 initierade Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning, studieverkstan och biblioteket vid Södertörns högskola ett samarbete med ett antal ämnen vid högskolan för att erbjuda en introduktion till akademiskt skrivande under en period om tre terminer.

Begreppet akademiskt skrivande omfattar även läsning av akademiska texter liksom sökning av vetenskaplig litteratur.

Projektet hade, och har, ett tvådelat syfte:

  • att introducera akademiskt skrivande till studenter
  • att förbereda och förse ämneslärare med redskap att bedriva undervisning kring akademiskt skrivande.

Akademiskt skrivande introduceras bäst i en ämnesspecifik och ämnesrelevant uppgift

Vårterminen 2018 klev Röda Korsets Högskola in i detta samarbetsprojekt.

Samarbete om akademiskt skrivande för högskolestudenter– Under denna termin, liksom höstterminen 2018, genomfördes projektet tillsammans med personal från studieverkstan och biblioteket. Under den tredje och sista samarbetesterminen övertogs undervisningen till stor del av ämneslärare vid Röda Korsets Högskola som en del i projektets syfte att förbereda ämneslärare för att kunna bedriva undervisningen på egen hand, berättar Anna Stålberg, lektor, fil.dr., specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom vid Röda Korsets Högskola och ansvarig för projektet vid högskolan.

Projektet har sedan starten 2013 byggt på den teoretiska idén om att akademiskt skrivande bäst introduceras i en ämnesspecifik och ämnesrelevant uppgift (Gee, 2012; Lea & Street, 2006). Studenterna påbörjar sin skrivprocess efter en introducerande föreläsning med fokus på akademiskt skrivande. Efter ca två veckor lämnar de in en work-in-progress text vilken lärare ger respons på utifrån både ämnesinnehåll/-kunskaper och aspekter som berör akademiskt skrivande, exempelvis språk och stil, självbärande text samt referering. Studenternas texter ligger även till grund för ett obligatoriskt responsseminarium då styrkor och utvecklingsområden i texterna problematiseras och diskuteras. Parallellt ger studenterna varandra kamratrespons. Utifrån den respons som studenten fått fortsätter skrivprocessen fram till slutlig inlämning efter vilken en betygsgrundande bedömning görs.

Profilområdet global omvårdnad i fokus

– Vid Röda Korsets Högskolan handlade denna uppgift initialt om att studenterna skulle bekanta sig med profilområdet global omvårdnad och beskriva detta med utgångspunkt i akademiskt skrivande, läsande och informationssökning. Under den tredje terminen ändrades innehållet i uppgiften och fokus låg istället på omvårdnadens konsensusbegrepp. Efter avslutat samarbete har momentet kvarhållits och ingår som en del i omvårdnadsmodulen i termin 1, säger Anna Stålberg.

I artikeln Academic writing among first-term students in the nursing programme at the Swedish Red Cross University College – A description of a three-term transprofessional project in collaboration with the library and the student support unit at Södertörn University beskriver Anna Stålberg det samarbete som skedde under denna treterminersperiod. Ett lärarperspektiv presenteras med utgångspunkt i både framgångsfaktorer och utmaningar. På samma sätt redovisas ett studentperspektiv på deltagandet i projektet.

Som en del i beskrivandet av detta samarbete pågår arbete med en artikel kring det kollegiala lärande som skedde då ämneslärare, svensklärare och bibliotekarier undervisade sida vid sida. Likaså har T2-T6-studenter intervjuats om sina erfarenheter av att delta i undervisningen.  Analys av dessa intervjuer pågår.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>