Ny historisk satsning på Mälardalens högskola

Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland har tagit ett historiskt beslut om en satsning på MDH.

Ny historisk satsning på Mälardalens högskola 1Under tre år kommer kommunen och landstinget avsätta medel för att stärka forskning och utveckla befintligt utbildningsutbud på Mälardalens högskola, med inriktning mot digitalisering och IT.

Digitaliseringen av utbildningsprogrammen kommer att pågå mellan 2018-2021 och ge Mälardalens högskola ett unikt forsknings- och utbildningsutbud som är särskilt anpassat till regionens behov. Tidigare förstudier, gjorda av Eskilstuna kommun och det regionala näringslivet, visar att en utveckling av befintligt utbildningsutbud med inriktning mot digitalisering och IT är nödvändigt för regionens utveckling.

– Det här är en oerhört viktig och strategisk satsning på högskolan. Den är nödvändig för att vår lokala arbetsmarknad och dess näringsliv ska kunna utvecklas men också för att högskolan ska kunna erbjuda utbildning som är unik i landet, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun.

De forskningsbaserade program som kommer att utvecklas med en inriktning på digitalisering och IT är:

  • Produktionsteknik mot industri 4.0
  • Robotik mot hälsorobotik
  • Ekonomi mot digital verksamhetsutveckling
  • Sjuksköterskeutbildning mot informatik (E-hälsa)
  • Interaktionsdesign/användargränssnitt
  • Systemvetenskap inklusive inriktning inom IT-säkerhet

Satsningen på Mälardalens högskola går i linje med skolans utveckling på digitalisering och anpassning för framtidens arbetsmarknad.

– MDH har en omfattande handlingsplan för digitalisering redan idag. I och med den här satsningen får vi möjlighet att snabbt anpassa ett antal utbildningar till de behov som finns och som förutses på framtidens arbetsmarknad. Det ger oss också möjlighet att rekrytera flera forskare med nyckelkompetenser som ytterligare stärker MDH:s forskning och utbildning, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

– Den här satsningen är absolut nödvändig för att industrin i vår region ska förbli konkurrenskraftig nu när hela omvärlden genomgår den fjärde industriella revolutionen och satsar på digitaliseringen till exempel Tyskland med sitt Industri 4.0 program, säger Gösta Rienl, VD Eskilstuna Fabriksförening.

– Om vi inom vården ska klara vårdbehovet till en rimlig kostnad måste vi ha tillgång till ny teknik och kunskapen att utnyttja digitaliseringens möjligheter. För Landstingets kommande regionala tillväxtansvar är detta en viktig satsning, säger Monica Johansson, landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget Sörmland.

Under 2018 finansierar Eskilstuna kommun satsningen med sju miljoner kronor. Därefter är förslaget att Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland växlar upp satsningen för att kunna omfatta upp till 300 studenter per år.