Ny internationell studie bekräftar att den negativa kunskapsutvecklingen i skolan är bruten

I dag presenterades resultaten i den stora internationella studien TIMSS 2019 som undersöker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap hos elever i årskurs 4 och årskurs 8.

Ny internationell studie bekräftar att den negativa kunskapsutvecklingen i skolan är bruten 1Studien visar att kunskapsresultaten ligger kvar på samma nivå som 2015, den negativa kunskapsutvecklingen är därmed bruten.

– Vi ser nu i alla internationella mätningar att den negativa trenden definitivt är bruten. De förbättringar av svenska elevers kunskaper som skett de senaste åren håller i sig. Vi ser dessutom i vår egen statistik att fler elever klarar skolan. Det är sammantaget mycket glädjande och ett styrkebesked för svensk skola, säger utbildningsminister Anna Ekström.

TIMSS 2019 visar också, i likhet med den senaste PISA-undersökningen, att Sverige fortsatt har stora problem med bristande likvärdighet i skolan. Resultatskillnaderna mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund eller migrationsbakgrund är fortsatt stora.

– Ska kunskaperna fortsätta uppåt behöver likvärdigheten öka. Regeringen har gjort satsningar i form av mer resurser och riktat stöd till de skolor som har tuffast förutsättningar. Men vi behöver också komma åt grundorsakerna till skolsegregationen. Vi kan inte längre ha ett skolsystem som av forskning och profession har dömts ut för att öka skillnaderna mellan elever. Sverige förtjänar modiga politiker som både gör fortsatta satsningar på skolan och enas om reformer som bryter skolsegregationen, säger Anna Ekström.