Ny rektor vid Linköpings universitet

Regeringen har idag tillsatt Jan-Ingvar Jönsson som ny rektor för Linköpings universitet.

Ny rektor vid Linköpings universitet 1
Jan-Ingvar Jönsson tillträder som rektor för Linköpings universitet 1 juli.

Jan-Ingvar Jönsson anställdes vid Linköpings universitet 2003 och är professor i medicinsk cellbiologi vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper. Han är sedan 2016 huvudsekreterare för medicin och hälsa samt klinisk forskning vid Vetenskapsrådet.

Rektorsskiftet sker den 1 juli 2020 när nuvarande rektor Helen Dannetuns förordnande löper ut efter nio år. En universitetsrektor förordnas i regel för en period om sex år och kan omförordnas på tre år, dock högst två gånger.