Ny statistik från MUCF: Lägsta andelen unga som varken arbetar eller studerar
Hem UNDERSÖKNING Ny statistik från MUCF: Lägsta andelen unga som varken arbetar eller studerar

Ny statistik från MUCF: Lägsta andelen unga som varken arbetar eller studerar

Publicerat av: Redaktionen

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, presenterar nu ny statistik över unga i utanförskap.

Antalet unga som varken arbetar eller studerar uppgick under 2021 till närmare 140 000, eller 7,9 procent av åldersgruppen 16–29 år.

Det är den lägsta andelen sedan mätningarna startade 2007.  Bland unga kvinnor var andelen 7,5 procent och bland unga män 8,3 procent.

MUCF har tagit fram statistik över andelen unga som varken arbetar eller studerar sedan 2007. Uppgifterna bygger på registerdata över hela befolkningen i åldern 16–29 år och gruppen delas in i åldrarna 1624 år och 2529 år. Statistiken redovisas efter kommun, län och för hela riket. För närvarande sträcker sig statistiken från 2007 till 2021.

Andelen unga som varken arbetar eller studerar ökade under några år i samband med finanskrisen 2008–2009, men har sedan 2011 varit tämligen konstant.

Andelen minskade från 8,3 procent under 2020 till 7,9 procent under 2021. Andelen i den yngre åldersgruppen, 16–24 år, minskade under samma period från 6,2 till 5,7 procent.

Vi kan inte se någon enskild förklaring till minskningen utan det handlar om flera bakomliggande faktorer. En trolig orsak som bidragit till minskningen är det förbättrade arbetsmarknadsläget för unga under 2021, säger Emma Neuman, utredare på MUCF.

Unga som saknar gymnasieutbildning, unga med funktionsnedsättning och unga utrikesfödda är överrepresenterade bland dem som varken arbetar eller studerar.

Det finns stora variationer inom gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Personer som är utan arbete och studier under en kortare tid har oftast lättare att etablera sig. Situationen för unga som hamnat i utanförskap under flera år är mer problematisk. Unga med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa är överrepresenterade bland dem som är utan arbete eller studier en längre tid.

Ny statistik från MUCF: Lägsta andelen unga som varken arbetar eller studerarPsykisk ohälsa, funktionsnedsättning och sjukdom som medför nedsatt arbetsförmåga är några av de faktorer som påverkar risken för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Socioekonomisk utsatthet och bristfällig skolgång är andra. Samtidigt ska vi komma ihåg att de här variablerna ofta samverkar – mår du psykiskt dåligt så är risken stor att du inte klarar skolan bra, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Inom gruppen finns många individer med komplexa utmaningar, som behöver stöd från olika aktörer på både lokal och nationell nivå.

MUCF har regeringens uppdrag att stötta lokala och nationella aktörer i frågor som rör unga som varken arbetar eller studerar.

Sammanfattning av statistik över unga som varken arbetar eller studerar (16–29 år):

  • Antal 137 486
  • Andel 7,9 procent
  • Andel bland kvinnor 7,5 procent
  • Andel bland män 8,3 procent
  • Andel bland utrikes födda: 14,0 procent (15,3 procent bland kvinnor och 12,9 procent bland män)

Andel bland inrikes födda: 6,2 procent (5,4 procent bland kvinnor och 6,9 procent bland män)

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>