Nya rektorsområden ska skapa en trygg och tydlig skola i Trelleborg

Samtliga anställda inom bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun har haft möjlighet att delta i workshops för att konkretisera sin vision ”Trelleborg, en skolkommun att räkna med – mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar”.

Nya rektorsområden ska skapa en trygg och tydlig skola i Trelleborg 1
Ester Alavei, förvaltningschef för bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Konkretionen innebär fyra mål: passionerade och skickliga medarbetare, nära ledarskap, ändamålsenlig organisation samt stabil ekonomi genom kloka prioriteringar. Nu tar bildningsförvaltningen nästa steg i förverkligandet av sin vision och utvecklar det nära ledarskapet genom att skapa en ändamålsenlig organisation med 1-16-årsperspektiv.

Det innebär att bildningsförvaltningen samlar organisationen i nio rektorsområden bestående av både förskola och skola samt inför befattningen administrativ chef. Varje område kommer att ha en rektor med övergripande ansvar som bildar en ledningsgrupp med sina biträdande rektorer.

– Vi tar ett helhetsgrepp om utbildningen och skapar en pedagogisk röd tråd i undervisning från första året i förskolan till nionde klass i grundskolan. Det innebär också smidigare stadieövergångar för barn och elever samt större möjligheter till god personalplanering.

– Vårt syfte är att skapa en trygg och tydlig skolgång för alla barn och elever och deras vårdnadshavare, säger Ester Alavei, förvaltningschef för bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Vidare säger hon att tyngdpunkten i den nya organisationen sänks och resurserna fördelas där beslutsmandatet finns.

– Vi menar att större rektorsområden ger bättre förutsättningar för att skapa en ändamålsenlig organisation där resurserna kan fördelas rätt och där de bäst behövs. Dessutom får rektor ett utökat eget ansvar och större möjligheter att, tillsammans med sina medarbetare, planera och skapa den skolverksamhet som barn och elever behöver, säger Ester Alavei.

Större områden är mindre sårbara för utmaningar med kompetensförsörjning, menar Ester Alavei.

– Vi behöver jobba smartare och skapa bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse på nya sätt. Vår organisation är så mycket mer än summan av dess beståndsdelar.