Nysatsning på fler ämneslärare i naturvetenskap och matematik

Kompletterande pedagogisk utbildning är vägen för att bli ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen och matematik för den som söker till Stockholms universitet inför hösten.

Nysatsning på fler ämneslärare i naturvetenskap och matematik 1De senaste åren har betydligt fler personer tagit en ämneslärarexamen inom naturvetenskap och matematik genom den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) än genom ordinarie ämneslärarutbildning. Låg genomströmning i ämneslärarprogrammet är ett nationellt problem som förbrukar stora resurser. KPU har kommit att bli en etablerad väg till ämneslärarexamen för den som redan har akademiska meriter och vill undervisa i ämnen där lärarbehovet är stort.

Det naturvetenskapliga området vid Stockholms universitet gör nu en satsning för att på sikt utbilda fler lärare i bristämnena matematik och naturvetenskap. Genom att endast erbjuda KPU koncentreras resurserna för att utveckla en mer flexibel utbildning samtidigt som vägen till ämneslärarexamen blir tydlig.

– Färre studenter tycks villiga att läsa långa lärarutbildningar i naturvetenskapliga ämnen. Vi tar vårt ansvar för att examinera fler och samtidigt erbjuda en effektiv lärarutbildning med hög kvalitet. Det säger Henrik Cederquist, vicerektor för det naturvetenskapliga området.

– KPU lockar fler och motiverade studenter som redan har nödvändiga ämneskunskaper och i hög grad tar examen. Efter tre terminers pedagogiska studier väntar ett stimulerande och välavlönat arbete som ämneslärare, säger Joakim Edsjö, professor och ordförande i det naturvetenskapliga områdets grundutbildningsberedning.

Av: Stockholms universitet