Pedagogikboken – med fokus på den framtida yrkesrollen i förskola, skola och fritidshem

Pedagogikboken är ett helt nytt läromedel från Natur & Kultur som innehåller samtliga programgemensamma kurser i ämnet pedagogik på gymnasienivå: Lärande och utveckling, Människors miljöer, Pedagogisk ledarskap och Kommunikation.

Pedagogikboken - med fokus på den framtida yrkesrollen i förskola, skola och fritidshem 1Pedagogikboken är kunskapsstöttande och lätthanterlig. Den innehåller många uppgifter, exempel och fallbeskrivningar samt steg för steg-instruktioner för pedagogiska aktiviteter. Det är helt enkelt ett modernt läromedel i pedagogik för den som vill bli barnskötare.

Boken har en tydlig struktur: varje kurs, som utgör en egen del i boken, består av fyra kapitel som följer respektive kursplan. Boken innehåller dessutom tre separata delar: Källor och källkritik, Inför praktik och Ordlista.

Författaren Louise Sjöstrand, är utbildad yrkeslärare i pedagogik och har länge undervisat inom vuxenutbildningen.