Snart kan förskollärarutbildning i Blekinge bli verklighet

Ronneby Kommun och Region Blekinge har tecknat en avsiktsförklaring med Linköpings universitet som innebär att Blekinge är ett steg närmare en förskollärarutbildning i länet.

Snart kan förskollärarutbildning i Blekinge bli verklighet 1Utbildningen är planerad att starta i augusti 2022 och kommer att omfatta 20-25 platser årligen.

Utbildningen kommer att bedrivas av Linköpings universitet i Ronneby Kunskapskällas lokaler.

– Ett viktigt steg har tagits för att kunna erbjuda attraktiva lärarutbildningar på Ronneby Kunskapskälla som är en naturlig geografisk mittpunkt för att ta emot studenter från hela länet, säger Roger Fredriksson, kommunalråd i Ronneby kommun.

Avsiktsförklaringen är ett resultat av ett samarbete mellan Region Blekinge och Ronneby kommun där gemensamma diskussioner förts med ett antal lärosäten kring möjligheterna att erbjuda förskollärarutbildning i Blekinge. Linköpings universitet har en stor bredd och dokumenterat hög kvalitet i sina lärarutbildningar, liksom erfarenhet av att bedriva utbildning mot andra orter.

Initialt handlar det om att etablera förskollärarutbildning, men ambitionen från alla parter är att på sikt utveckla samarbetet till att även omfatta andra lärarutbildningar. Nu återstår den mer detaljerade planeringen och ett slutligt avtal ska skrivas senast under våren 2021.

– Det är jätteroligt att vi har kommit till den här punkten, säger Johan Sandberg, ordförande i Region Blekinges regionala utvecklingsnämnd. Förskollärare är ett bristyrke så en lärarutbildning kan göra stor skillnad både för länets kompetensförsörjning och attraktivitet. Detta är också ett viktigt första steg mot en grundskollärarutbildning i Blekinge, fortsätter Johan Sandberg.