Hem SKOLNIVÅEFTERGYMNASIAL UTBILDNING Regeringen satsar på kompetensutveckling inom AI

Regeringen satsar på kompetensutveckling inom AI

Publicerat av: Redaktionen

40 miljoner kronor satsar regeringen under två år på att utveckla en nationell kompetensplattform och vidareutbildning inom artificiell intelligens.

Umeå universitet, som har en framstående forskning inom AI som bland annat tillämpas inom hälso-och sjukvård och skogsindustri, är ett av sju lärosäten som deltar.

Regeringen satsar på kompetensutveckling inom AI

Den enklaste beskrivningen av AI är att få datorer att göra det människor gör. Foto: Ingrid Söderbergh

Satsningen möjliggör en förstärkt kompetensförsörjning i norra Sverige.

Behovet av fördjupade kunskaper om artificiell intelligens, AI, är stort på arbetsmarknaden och i samhället. Regeringen gör därför en särskild satsning på högskoleutbildning inom AI som också ska främja det livslånga lärandet.

– Det tas många initiativ inom AI-området och det är bra att vi som universitet är med i flera av dessa.

Jag är övertygad om att vi kommer att se en snabb utveckling av AI inom flera samhällssektorer och därmed behövs också utbildningsinsatser.

Att vi är med i den här satsningen visar att universitetets AI-forskning håller hög kvalitet, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Sju lärosäten i Sverige har under vintern fört en dialog med regeringen angående behovet av en satsning på forskning och utbildning inom AI som kompletterar KAWs satsning på grundforskning inom AI som har särskilt fokus på maskininlärning, och som är en del av WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program). Lärosätena har påtalat den kraftiga ökningen av studenter inom AI, och industrins och samhällets ökande behov av AI-kompetens. Umeå universitet ser exempelvis en kraftig ökning med mer än dubbelt så många studenter på vissa AI-kurser i höst.

Samtidigt gav regeringen Vinnova uppdrag att kartlägga AI i Sverige.

Rapporten som släpptes 30 april bekräftade behovet av både djup och bred kompetensförstärkning i samhället och föreslog också satsningar på kompetensförsörjning, samverkansplattformar, utveckling av grundutbildning och forskarutbildning med både djup och spets.

Utifrån detta fattade regeringen beslut i mitten av juni om en satsning på kompetensutveckling och utvecklande av en nationell distribuerad plattform och nätverk för AI, initialt med de sju lärosätena som arbetade fram underlaget.

Rektor vid Umeå universitet beslutade förra veckan om att uppdra åt teknisk-naturvetenskaplig fakultet att under hösten 2018 genomföra regeringsuppdraget avseende AI, samt att planera för hur uppdraget kan genomföras år 2019.

2.5 miljoner kronor går till Umeå universitet i år, och lika mycket är avsatt för 2019, men beslut tas årsvis av regeringen. Regeringen förväntar sig också att detta ska bli en långsiktig satsning som även fortsätter efter de första två årens utvecklingsfas.

–Vi förväntar oss många synergivinster av det nationella samarbetet där kurser, material och andra resurser kan delas, samtidigt som nya forskningssamarbeten kan utvecklas, säger Helena Lindgren, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, som har varit Umeå universitets representant i det initiala samarbetet mellan lärosätena.

– Viktigt i satsningen är också att vi ska utveckla kompetens i samverkan med industri och offentliga organisationer i regionen. En fördjupad och breddad AI-kompetens i norra Sverige kan hjälpa till att lösa en del samhällsfrågor som relaterar till att leva i en glesbygd där infrastrukturen för välfärden förändras, säger Helena Lindgren.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>