Rekordmånga elever i Göteborg väljer komvux på distans

Den 3 augusti startar drygt 2000 elever en komvuxutbildning på distans hos Hermods i Göteborg.

Rekordmånga elever i Göteborg väljer komvux på distans 1– Det är rekord, vi har aldrig haft så många elever antagna till en skolstart tidigare, säger Jessica Marander, rektor på skolan.

Det blev en flygande start när det nya avtalet för vuxenutbildning mellan Hermods och Göteborg Stad trädde i kraft den 1 juli. Hermods ska som enda utbildningsanordnare erbjuda teoretiska gymnasiala kurser på distans. Att intresset för distansstudier är så stort har troligen att göra med den pågående coronapandemin, tror Jessica Marander.

– Intresset och behovet av att utbilda sig har förändrats under den gångna vårterminen. Vi har en stigande arbetslöshet i samhället och många behöver utbilda sig för att komma vidare i yrkeslivet. Många har vant sig vid digitala lösningar under den här perioden och uppskattar flexibiliteten.

Särskild satsning på elevhälsa

Under läsåret ska Göteborgs stad göra en särskild satsning på utökad elevhälsa med specialpedagog och kurator, något som välkomnas av Jessica Marander.

– Distansutbildning är en studieform som passar många elever, även de som är i behov av individuella anpassningar och särskilt stöd. Den här satsningen är ett bra initiativ från staden som våra elever kommer ha nytta av.

Det nya normala

Under våren har eleverna på Sveriges gymnasieskolor och vuxenutbildningen studerat på distans. Detta tros ha bidragit till att attityden till distansstudier ändrats.

– Studieformen är inte längre främmande för eleverna. Att studera på distans har blivit normalt på ett helt annat sätt än tidigare. Nu ser vi fram emot att välkomna alla nya elever till Hermods Göteborg i slutet av sommaren, säger Jessica Marander.