Hem FORSKNING Hur påverkar digitaliseringen skolans vardag?

Hur påverkar digitaliseringen skolans vardag?

Publicerat av: Redaktionen

Den ökade digitaliseringen berör alla i samhället och därmed också hela utbildningsystemet.

Med utgångspunkt i en nyutkommen bok kring digitalisering i skolan från Skolverket, skriven av forskare från Högskolan Väst, arrangerades en dag på Högskolan Väst för skolpersonal i regionen.

Syftet var att få ta del av och inspireras av innehållet i boken.

Cirka 90 rektorer, gymnasielärare, IT-handledare, förskollärare och annan skolpersonal samlades på Högskolan Väst för att få ta del av forskning men även möta lärare, forskare och varandra i ett antal workshops.

Teman på workshops spände från mer filosofiska inslag kring kunskapsutveckling till att få möta roboten Pepper i klassrummet.

– Roboten hade jag inte sett tidigare. Det är bra att känna till vad som pågår och att ta del av aktuell forskning. Också att få ett ansikte på forskarna för att lättare kunna ta kontakt med dem sedan, säger Nikola Hajduk, IT-handledare från Trollhättans Stad.

Från operativ till strategisk inriktning

Nikola Hajduk tycker också att utbytet med andra från andra kommuner och skolor ger mycket.

Hur påverkar digitaliseringen skolans vardag? 2

Nikola Hajduk från Trollhättans Stad uppskattade workshoparna.

Just att bjuda in skolpersonalen i bred bemärkelse och inte bara lärare var viktigt för dagen, liksom att välkomna deltagare från olika kommuner.

– Digitaliseringen genomsyrar hela skolan idag och under dagen har såväl mer övergripande diskussioner hållits men även mer hands-on inslag i workshoparna, berättar Kristina Johansson, biträdande verksamhetsledare för forskningsmiljön Lärande i och för det nya arbetslivet på Högskolan Väst och en av de ansvariga för dagen tillsammans med Kommunakademin Väst och Forum för skolutveckling.

Behovet ska styra

Lena Aggestam, verksamhetsledare för Kommunakademin Väst, en unik samverkansarena mellan högskolan och Fyrbodals 14 kommuner, betonade vikten av att lyssna in vad som är på agendan just nu för att kunna möta upp och fylla på med kompetens inom det som är aktuellt:

– Med tanke på det stora antalet deltagare så är det ett bevis på att temat är relevant och aktuellt. Det är viktigt att vi arbetar behovsstyrt och medverkar till kunskapsutveckling och lärande inom sådant som efterfrågas i verksamheterna.

Boken ska öppna dörren till forskningen

Hur påverkar digitaliseringen skolans vardag? 3

De tre arrangörerna Forum för skolutveckling, Lärande i och för det nya arbetslivet och Kommunakademin Väst här representerade av Helena Nilsdotter Brown, Kristina Johansson och Lena Aggestam.

I boken Digitalisering i skolan – möjligheter och utmaningar* ges en kunskapsöversikt över den forskning som händer på området och vilka resultat som går att se och förstå. Kunskapsöversikten lyfter bland annat fram forskning om hur digitaliseringen påverkar lärmiljöer, lärarrollen, skolans organisation och likvärdigheten i utbildningssystemet. Kunskapsöversikten kan ses som ett stöd att för att ta till sig forskning på området och för att ge underlag för att utveckla undervisningen utifrån den kunskap som finns. Just så som skedde under den här dagen. En dag som också ger de medverkande från Högskolan Väst ett viktigt utbyte:

– För mig är det lärorikt och intressant att möta de som är verksamma i skolorna och den vardag som vi utbildar för, säger Christian Olsson, lärare på Högskolan Väst som höll i en workshop om programmering.

*Ansvarig författare för kunskapsöversikten Digitalisering i skolan – möjligheter och utmaningarär filosofie doktor Thomas Winman och medförfattare är Maria Spante, Sara Willermark, Lars Svensson och Ulrika Lundh Snis vid Högskolan Väst. Till boken 

Text och foto: Anna Hallberg

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>