Hem NYHETER Skövde kommun ska vända frånvaro till närvaro i skolan

Skövde kommun ska vända frånvaro till närvaro i skolan

Publicerat av: Redaktionen

I Sveriges kommuner finns det idag många elever som har längre perioder av ogiltig frånvaro.

För eleven innebär varje missad lektion, missad undervisningstid.

Att uppmärksamma dessa elever och agera i tid med rätt insatser är framgångsfaktorer för att vända frånvaro till närvaro. Nu satsar Skövde kommun på att bli Sveriges bästa närvarokommun.

Agera tidigt

Ett år av utanförskap kostar, förutom lidande och utsatthet för eleven själv, samhället cirka en halv miljon kronor per drabbad elev. Att uppmärksamma elever och agera i tid med rätt insatser är skolans skyldighet.

Skövde kommun ska vända frånvaro till närvaro i skolan

– Skollagen har förtydligats de senaste åren vad gäller skolans uppdrag kring elever som har en upprepad eller längre frånvaro. Vi behöver hitta strategier för hur det främjande och förebyggande arbetet kan ske mer systematiskt så att vi agerar så tidigt som möjligt kring elever med frånvaro, säger Linda Jonsson, projektledare för ESF-projektet* ”En skola för alla”, Skövde kommun.

Skövde kommun har genom projektet ”En skola för alla” intentionen att öka kunskapen hos personalen kring elever med frånvaro för att på sikt kunna öka närvaron. Nu tar man stöd av företaget Skola24 i det fortsatta arbetet.

– För oss som företag med fokus på värdeskapande insatser inom skolan så är samarbetet som nu inletts med Skövde kommun en fantastisk möjlighet. Vi sitter på mycket kompetens kopplat till de tidsstyrda processerna och har ett kraftfullt system i botten där vi kan underlätta för skolorna att tidigt se mönster och hitta de elever som kan behöva stöttning. Att en kommun som Skövde vill vara med och arbeta fram en ny standard kring närvaroarbete för skolor i Sverige är mycket bra, säger Magnus Elmshorn, Marknads- och kommunikationschef på Skola24.

Orsaker till frånvaro

Att en elev inte närvarar i skolan kan bero på ett stort antal orsaker. Nationella utredningar och rapporter pekar på att agera i god tid är en av de största friskfaktorerna för att vända en spiral där ströfrånvaron kan leda till problematisk frånvaro på sikt.

– Skola 24:s frånvarosystem ger stöd för att se eleverna i tid och ta fram ett bra underlag inför samtal med föräldrar och vidare utredningar. När alla på skolan arbetar likvärdigt har man helt andra förutsättningar för att komma till rätta med problematisk frånvaro än om lärare och elevhälsa arbetar enligt egna idéer, säger Ingrid Martens, verksamhetsspecialist på Skola24.

Samarbetet mellan Skövde kommun och Skola24 pågår under läsåret 2019/2020. Projektet kommer att utvärdera vilka insatser som ger positiv effekt för skolnärvaron.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>