Stärkt samarbete ska skapa mer aktiv fritid för högstadieungdomar
Hem NYHETER Stärkt samarbete skapar mer aktiv fritid för högstadieungdomar

Stärkt samarbete skapar mer aktiv fritid för högstadieungdomar

Publicerat av: Redaktionen

Nu inleds ett tätt samarbete mellan kommunens högstadieskolor och kultur, park och fritid för att erbjuda elever i högstadiet olika aktiviteter kopplade till skoldagen.

Aktiviteterna kommer utgå från vad ungdomarna vill göra och utformas tillsammans med dem. Allt detta ska ske inom ramen för en ny förening – Skol IF Piteå.

Under förra året genomfördes undersökningen Ung 2.0 i samarbete med Luleå tekniska universitet. Syftet var att ungas synpunkter och tankar skulle bidra till ett fritidsutbud som matchar deras behov och som ligger i linje med attraktiva livsmiljöer. Ett stort fokus lades på mångfald, för att skapa ett inkluderande utbud – oberoende av exempelvis kön, etnicitet, funktionsvariation, socioekonomi och geografi i kommunen.

-Vi har ett stort fokus på aktiv fritid för unga och undersökningen gav oss en riktning att jobba efter för att skapa ett utbud som passar alla. Det känns bra att samarbeta med högstadieskolorna, vilket också säkerställer att vi når ut med satsningen i hela kommunen – inte bara i centrala stan. Det är också helt i linje med politiska majoritetens vilja att skapa mötesplatser för unga, säger Elisabeth Lindberg, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Parallellt med detta har grundskolan fört interna dialoger kring skolans grundläggande uppdrag när det gäller fysisk aktivitet, elevers hälsa, profileringar och elitsatsningar. När högstadierektorerna kontaktade Kultur, park, fritid sammanföll det väl med de tankar som Ung 2.0 bidragit med. Idén om att skapa ett kommunövergripande Skol IF och förutsättningarna för det undersöktes och en projektplan har utarbetats.

Nu anställer Kultur, park och fritid en person som kommer att jobba heltid med att lägga grunden till Skol IF Piteå med fokus på rörelse, glädje, gemenskap och inkludering. Det ska vara de ungas egen förening med enkla, roliga och billiga aktiviteter i direkt anslutning till skoldagen. De sex högstadieskolorna bidrar i arbetet och kommer att utse ansvariga på varje skolenhet och skapa resurser och förutsättningar för deras arbete.

Stärkt samarbete ska skapa mer aktiv fritid för högstadieungdomar

Skol IF ett samarbete mellan skolan och kultur, park, fritid för att erbjuda unga en aktivare fritid

-Det finns en tydlig koppling mellan inlärning och hälsa, så det är en bra och viktig satsning från skolans sida. Att erbjuda rörelse och fysisk aktivitet är en del, men det blir också andra fritidsaktiviteter som ger de unga sammanhang och gemenskap. Skol IF ger även en inblick i föreningskunskap, demokrati och ledarskap som är viktigt för morgondagens ledare, säger Hans Öhlund, ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Aktuell forskning visar att många unga rör på sig för lite.

Satsningen är ett sätt att bredda fritidsutbudet, att erbjuda även de som inte utövar någon sport eller är aktiva i någon förening ett brett utbud av aktiviteter. Att det dessutom erbjuds i anslutning till skoldagen gör det enkelt för eleverna att delta.

Projektet ska skapa förutsättningar

Tanken är att den nya fritids-/ungdomskonsulenten ska vara igång 1 oktober. Som ett första steg ska förutsättningarna för verksamheten skapas – föreningen ska bildas, en hållbar organisation tillsammans med högstadieskolorna ska byggas upp, plattformar för kommunikation ska i gång och prova på-aktiviteter ska testas.

Ytterligare en viktig del i projektet är att utforma en utbildning för tänkbara ledare, med fokus på elever i åk 8. Även att ta kontakt med företag, organisationer och föreningar för samarbeten och möjligheterna till extern finansiering ingår.

-Vi tror mycket på det här projektet där vi jobbar brett och får tydliga samarbetsvinster genom att jobba kontinuerligt och nära varandra. Fram till 31 december 2024 finansieras verksamheten med medel avsatta för att skapa fritidsaktiviteter för unga. Under den här tiden hoppas vi få fram en plan på hur verksamheten kan bedrivas och finansieras från 2025 och framåt, säger Jenny Axelsson, avdelningschef kultur, park, fritid.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>