Stipendium för att lyfta utbildningsförvaltningens lärare

För att lyfta våra fantastiska lärare införde vi i våras ett stipendium som lärare och pedagoger i kommunen kan bli nominerade till.

Stipendium för att lyfta utbildningsförvaltningens lärare 1Den 13 juni delar vi för första gången ut dessa 6 stipendier på nämndens sammanträde.

Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan barn och elevers utveckling och personalens kompetens, förmåga, och engagemang. Utan bra lärare blir det inga innovationer, upptäckter eller genombrott. För att lyfta våra lärares engagemang föreslog därför utbildningsnämndens ordförande att införa ett stipendium.

— Varje stipendium är på 10000 kronor och vi delar ut sex stycken, ett stipendium för varje område. Detta gör vi för att uppmärksamma våra lärares insatser och allt det goda arbete de gör, säger Pernilla Tornéus, ordförande utbildningsnämnden.

Stipendierna kommer att delas ut på nämndens sammanträde den 13 juni klockan 14:00. Årets stipendiater har bland annat nominerats för förmågan att våga utmana barnen samt väcka intresse för nya digitala arbetssätt.

Årets stipendiater:

Agneta Iburg – Saga förskola
Veronica Sjöö – Östregårdskolans fritidshem
Brita Klefsgård – Åby förskolaJohan Karlström –Teknikum
Lena Åhman- Grimmans förskola
Charlotte Isaksson – Förskolan Fantasia